Dostępne poradnictwo zawodowe czyli najważniejszy jest żywy dialog z klientem

fot. Patrycja Jenczmionka

Fundacja Imago udziela wsparcia osobom ze szczególnymi potrzebami. Od 1 grudnia ruszył nowy projekt dostępne poradnictwo zawodowe, do którego zaproszeni są doradcy.

W centrum zainteresowań fundacji Imago jest szeroko rozumiane wsparcie dla osób  ze szczególnymi potrzebami – mówi Barbara Górka – doradca zawodowy i projektantka usług z Fundacji Imago.

Fundacja wpisuje się w ustawę o dostępności w bardzo kompleksowy i różnorodny sposób. – Pokazujemy instytucjom i specjalistom w Polsce, że dostępność może być wówczas, kiedy rozmawiamy i komunikujemy się z osobami ze szczególnymi potrzebami.

Ruszył nowy projekt dostępne poradnictwo zawodowe, do którego zaproszeni są doradcy – zaznacza Barbara Górka – doradca zawodowy i projektantka usług z Fundacji Imago.

Inicjatywa zrodziła się z potrzeb, które zgłaszały osoby ze szczególnymi potrzebami.

Na czym w praktyce polega dostępne poradnictwo zawodowe, tłumaczy Barbara Górka – doradca zawodowy i projektantka usług Fundacji Imago.

W maju br. Fundacja Imago na prośbę Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Doradców Zawodowych i Szkolnych przeprowadziła szkolenie dostępne poradnictwo zawodowe.

W konstruktywistycznym poradnictwie doradca to osoba, która idzie krok za klientem – tłumaczy.

O narzędziach, z których może korzystać doradca, by klient dokonał najlepszych wyborów zawodowych mówi Barbara Górka – doradca zawodowy i projektantka usług z Fundacji Imago.

Ekspert przez doświadczenie i specjalista ds. dostępności – Monika Łojba z Fundacji Imago mówi o swojej pracy.

Do osób z dysfunkcją wzroku trudno dotrzeć za pomocą narzędzi wizualnych. Najlepszymi metodami dodarcia do nich są metody oparte na działaniach słownych, dodaje.

Ekspert przez doświadczenie podaje przykład odgrywania scenek.

Jednym z narzędzi w dostępnym poradnictwie, które może być wykorzystywany jest np. papier puchnący, dodaje.

Monika Łojba opowiada o swoim doświadczeniu osoby z dysfunkcją wzroku.

Maria Pawlowa pochodzi z Ukrainy. Przyjechała po wybuchu wojny 24 lutego. W Fundacji Imago pomaga w poszukiwaniu pracy dla uchodźców.

Najważniejsze dla uchodźców jest wskazanie działań, które mogą podjąć, dodaje.

Wśród uchodźców, którzy zwracają się o pomoc są także osoby z niepełnosprawnościami, dodaje Maria Pawlowa.

Istotna jest nauka języka polskiego, by podjąć pracę w zawodzie, który był wykonywany w Ukrainie, zaznacza Maria Pawlowa.

Moim oczekiwaniem jest, by doradcy wyszli poza schematy, podkreśla Monika Łojba.

Będę chciała pokazać także własną pracę, dodaje.

Warto pamiętać, że osoby ze szczególnymi potrzebami potrzebują dostępności od samego początku, zaznacza Monika Łojba.

– Najważniejszy jest żywy dialog z klientem, podkreśla Barbara Górka – doradca zawodowy i projektantka usług z Fundacji Imago.

Do kogo skierowany jest projekt? Mówi Barbara Górka – doradca zawodowy i projektantka usług z Fundacji Imago.

Barbara Górka mówi także o efektach poradnictwa.

Projekt ruszył 1 grudnia. Już w lutym odbędą się pierwsze szkolenia on-line dla doradców w dwóch modułach.

Kto może zgłosić chęć udziału w projekcie?

Nowy projekt dostępne poradnictwo zawodowe jest bezpłatny.

Więcej na stronie www.fundacjaimago.pl oraz na portalu społecznościowym facebook.

POSŁUCHAJ:

Nasze audycje

Nasze audycje

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content