Harcerze dostarczyli Betlejemskie Światło Pokoju

fot. Pexels

Już od 32 lat polscy harcerze dbają o to, by płomień Betlejemskiego Światła Pokoju płonął także w Polsce. Idea tej inicjatywy w Polsce została zapoczątkowana przez Związek Harcerstwa Polskiego, który odbiera ogień od słowackich skautów. Światło ma łączyć ponad wszystkimi podziałami.

O misji harcerstwa jako organizacji, opowiedział nam harcmistrz Arkadiusz Rudolf, Komendant Chorągwi Dolnośląskiej ZHP.

Dowiedzieliśmy się, w jaki sposób najłatwiej jest zgłosić chęć dołączenia do ZHP.

Wspomniane „sprawności”, które mogą zdobywać harcerze, mają za zadanie maksymalne sprawdzenie i wykorzystanie indywidualnych predyspozycji danej osoby.

Przybycie do Polski płomienia z Betlejem to okazja do zdobycia harcerskiej sprawności „Strażnika Betlejemskiego Światła Pokoju”. O inicjatywie przekazywania ognia z Ziemi Świętej mówi Arkadiusz Rudolf.

Jak wygląda uroczystość, w czasie której następuje przekazanie sztafety Światła Pokoju?

Harcmistrz Ryszard Gacek, Zastępca Komendanta Chorągwi Dolnośląskiej ZHP, zdradził nam ciekawostkę dotyczącą transportu płomienia z Betlejem do najdalszych zakątków globu.

Betlejemskie Światło Pokoju trafia do polskich harcerzy z rąk słowackich skautów. Po uroczystej Mszy Świętej przekazywane jest do wszystkich chorągwi, drużyn i hufców i drużyn harcerskich, skąd najczęściej trafia bezpośrednio do polskich parafii.

Nasze audycje

Nasze audycje

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content