W gminie Czernica powstanie trzecia w Polsce oczyszczalnia ścieków wybudowana w formule PPP

fot. Radio Rodzina

Gmina Czernica, Zakład Gospodarki Komunalnej Czernica Sp. z o.o. oraz przedsiębiorstwo Suez Woda Sp. z o.o., podpisały trójstronną umowę na zaprojektowanie, budowę i eksploatację oczyszczalni ścieków w Dobrzykowicach w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Będzie to trzecia tego typu inwestycja w Polsce.

Założenia podpisanego dokumentu przedstawił wójt Czernicy — Włodzimierz Chlebosz.

Co istotne, realizacja przedsięwzięcia nie będzie obciążeniem budżetu gminy Czernica. Jest to efektem wybranej formy realizacji, czyli partnerstwa publiczno-prywatnego. Tłumaczy Ewelina Dobrowolska-Radomińska, kierownik Referatu Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej w Czernicy.

Wartość umowy to ponad 200 milionów złotych.

Zapytaliśmy Tomasza Strzeleckiego, dyrektora zarządzającego firmy SUEZ w Polsce, o informacje nt. technologii, która zostanie wykorzystana do budowy oczyszczalni ścieków dla gminy Czernica.

Wartość umowy to 219.600.000 zł a okres realizacji 396 miesięcy. Koszty projektowania i budowy oczyszczalni poniesie wykonawca, natomiast za oczyszczenie ścieków w okresie eksploatacji wynagrodzenie wykonawcy pochodzić będzie z opłat wnoszonych przez ZGK. Rozpoczęcie prac budowlanych zaplanowane jest w terminie do końca 2023 roku.

Nasze audycje

Nasze audycje

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content