Nowy konkurs dla NGO na projekty związane z turystyką

Foto: mat. pras.

Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyjął uchwałę w sprawie konkursu dla NGO na projekty związane z turystyką. Nabór wniosków do konkursu odbędzie się w styczniu 2023, a na konkurs przeznaczono 700 tysięcy złotych. Warunkiem formalnym uczestnictwa jest prowadzenie statutowej działalności związanej z turystyką i krajoznawstwem.

Przez cały styczeń 2023 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego można składać oferty na projekty związane z promocją, rozwojem i wzrostem konkurencyjności dolnośląskiej turystyki. W tegorocznym naborze konkursu pojawiają się zmiany merytoryczne i formalne, dzięki którym konkurs i efekty realizowanych w jego ramach projektów będą bardziej dostępne dla Dolnoślązaków.

Pierwszą nowością jest możliwość realizacji zadań:

  1. związanych z tożsamością mieszkańców Dolnego Śląska #MOJEDOLNOŚLĄSKIE,
  2. poświęconych aktywności na Odrze i innych rzekach regionu,
  3. interdyscyplinarnych promujących turystykę w innowacyjny i nietypowy sposób,
  4. wspierających podnoszenie kompetencji pracowników branży turystycznej,
  5. skoncentrowanych na współpracy i wspólnej promocji różnych podmiotów.

Drugą nowością jest forma składania oferty. Od 2023 roku oferty na projekty turystyczne można złożyć jedynie z użyciem Generatora eNGO. Każda oferta musi zostać złożona poprzez Generator eNGO zamieszczony na stronie https://dolnoslaskie.engo.org.pl/konkursy-trwajace, a następnie podpisana w formie elektronicznej lub papierowej i dostarczona do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

Nabór ofert otwarty będzie w systemie od 1 do 31 stycznia 2023 do godziny 23:55. Projekty mogą być realizowane od połowy marca do końca roku.

Oferty mogą składać:

  1. organizacje pozarządowe
  2. kościoły lub związki wyznaniowe
  3. stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;
  4. spółdzielnie socjalne;
  5. spółki akcyjne spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub kluby sportowy działające na podstawie ustawy o sporcie, niedziałające w celu osiągnięcia zysku.

Warunkiem formalnym jest prowadzenie statutowej działalności związanej z turystyką i krajoznawstwem.

Na konkurs przeznaczono 700.000,00 zł. Nie ma limitu kosztu zadań, jest za to wymóg posiadania finansowego wkładu własnego.

Ogłoszenie o konkursie, szczegóły, terminy spotkań informacyjnych, telefony kontaktowe do osób obsługujących konkurs, a także praktyczne porady dotyczące składania oferty znajdują się na stronie konkursu: https://umwd.dolnyslask.pl/turystyka/otwarte-konkursy-ofert/.

Nasze audycje

Nasze audycje

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content