Subregion wałbrzyski stanie się zagłębiem wodorowym w Polsce?

Opracowana przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska strategia do 2030 r. zakłada powstanie 5 dolin wodorowych. Jedna z nich ma powstać w naszym regionie. Województwo dolnośląskie ma przystąpić do powołanego przez Agencję Rozwoju Przemysłu Stowarzyszenia Dolnośląskiej Doliny Wodorowej.

Doliny Wododorowe będą stanowić zarówno trzon transformacji energetycznej, polegającej na przezbrojeniu sieci elektrycznych i ciepłowniczych na spalanie czy współspalanie wodoru. Transformację przejdzie także transport publiczny ponieważ wodór będzie mógł być wykorzystywany jako paliwo.

Mówi Michał Bobowiec – Radny Sejmiku Województwa Dolnośląskiego.

Jestem przekonany, że Dolny Śląsk stanie się doliną wodorową. Radny wskazuje, że subregion wałbrzyski może stać się zagłębiem wodorowym w Polsce.

W ramach Krajowego Planu Odbudowy na rozwój technologii wodorowych zostaną przeznaczone środki w wysokości 800 mln euro. W powołaniu pięciu dolin wodorowych uczestniczy Agencja Rozwoju Przemysłu. Pierwsza dolina została powołana w maju tego roku w Rzeszowie. Kolejne powstaną na Dolnym Śląsku, Podkarpaciu, Mazowszu, Śląsku i w Wielkopolsce.

Projekt Polskiej Strategii Wodorowej do 2030 r. wyznacza następujące cele:

  • osiągnięcie mocy instalacji produkcji z niskoemisyjnych źródeł, procesów
    i technologii dla potrzeb produkcji wodoru i jego pochodnych na poziomie 2 GW, w tym w szczególności instalacji elektrolizerów;
  • rozpoczęcie eksploatacji 800 – 1000 nowych autobusów wodorowych, również wyprodukowanych w Polsce;
  • powstanie co najmniej 32 stacji tankowania i bunkrowania wodoru;
  • powstanie, co najmniej 5 dolin wodorowych będącymi centrami doskonałości
    w procesie wdrażania gospodarki wodorowej, integracji sektorów, transformacji klimatycznej przemysłu oraz budowie infrastruktury.

List intencyjny w sprawie powołania Dolnośląskiej Doliny Wodorowej pomiędzy stroną rządową, a władzami samorządowymi Dolnego Śląska został podpisany w 2021 r. w trakcie Forum Ekonomicznego w Karpaczu.

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content