Aktualizacja cen ciepła w KOGENERACJI po wprowadzeniu nowego Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska

fot. Radio Rodzina

26 listopada br. weszło w życie rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska, które wprowadziło możliwość czasowego (do 30 kwietnia 2023 r.) doliczenia do ceny ciepła określonej kwoty, której wysokość zależy od rodzaju wykorzystywanego w jednostce kogeneracji paliwa.

Zgodnie z brzmieniem omawianej nowelizacji rozporządzenia taryfowego* do ceny ciepła wytwarzanego w KOGENERACJI S.A. doliczono:

– 22 zł/GJ – w przypadku jednostek kogeneracji opalanych paliwem węglowym,

– 30 zł/GJ – w przypadku jednostek kogeneracji opalanych paliwem gazowym,

– 28 zł/GJ – w przypadku jednostek kogeneracji opalanych olejem opałowym,

– 25 zł/GJ – w przypadku jednostek kogeneracji stanowiących instalacje odnawialnego źródła energii.

Obowiązujące dzisiaj ceny ciepła nie pokrywają kosztów jego produkcji. Stąd też KOGENERACJA S.A., podobnie jak inne elektrociepłownie, zastosuje mechanizm określony w obowiązującej od 26 listopada 2022 r. nowelizacji rozporządzenia taryfowego – jako rozwiązanie, które umożliwi częściowe pokrycie kosztów produkcji ciepła. Wprowadzony mechanizm zapewni bezpieczeństwo energetyczne aglomeracji wrocławskiej poprzez stabilne i nieprzerwane dostawy ciepła w okresie grzewczym 2022/2023.

14 grudnia 2022 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził nową taryfę dla ciepła KOGENERACJI S.A.,  która zostanie wprowadzona do stosowania w rozliczeniach z odbiorcami od dnia 1 stycznia 2023 r.

Elektrociepłownie zmuszone są dostosować ceny za ciepło do ponoszonych kosztów produkcji, bo od tego, czy wystarczy im środków między innymi na zakup surowca, utrzymanie urządzeń  i inwestycje, zależy bezpieczeństwo energetyczne mieszkańców. Koszty produkcji w ostatnim czasie drastycznie wzrosły. Wpływ na ten wzrost ma wojna w Ukrainie oraz wysokie ceny uprawnień do emisji dwutlenku węgla. KOGENERACJA nie kształtuje cen za ciepło w dowolny sposób – podlegają one zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, do którego należy równoważenie interesów Klientów i przedsiębiorstw wytwarzających ciepło – powiedział Andrzej Jedut, Prezes KOGENERACJI.

PGE Energia Ciepła, do którego należy KOGENERACJA, produkuje i dostarcza ciepło dla dużych, polskich miast, wśród których znajdują się: Kraków, Gdańsk, Gdynia, Wrocław, Rzeszów, Lublin, Szczecin, Bydgoszcz i Kielce; spółka jest obecna także w Toruniu, Zielonej Górze, Gorzowie Wielkopolskim, Zgierzu, Siechnicach i Gryfinie, gdzie jest również dystrybutorem ciepła do klientów końcowych.

Rok 2022 dla PGE Energia Ciepła był pełen zmian i nowych wyzwań. Spółka czynnie bierze udział w transformacji sektora energetycznego. W tym roku rozpoczęła kolejne inwestycje w swoich elektrociepłowniach, związane głównie z przejściem na paliwo niskoemisyjne. W Rzeszowie, Bydgoszczy, Kielcach i Lublinie podpisana została umowa na budowę kotłowni gazowych, w Zgierzu budowane są nowe jednostki wytwórcze, w Rzeszowie powstaje druga linia Instalacji Termicznego Przetwarzania z Odzyskiem Energii, w Gdyni budowana jest nowa kotłownia olejowo-gazowa, mająca pełnić funkcje rezerwowo-szczytowe. W ubiegłym roku w Gdańsku oddana została do eksploatacji kotłownia rezerwowo-szczytowa z kotłami olejowymi i elektrodowymi, pierwszymi takimi w Polsce. W sieci ciepłowniczej w Toruniu płynie już ciepło geotermalne. Warto też wspomnieć, że w Krakowie i Rzeszowie zainaugurowane zostały projekty w zakresie wykorzystania potencjału energetycznego ścieków komunalnych w instalacjach PGE Energia Ciepła.

Transformacja ciepłownictwa to głównie budowa nowych jednostek wytwórczych wykorzystujących paliwa niskoemisyjne i zeroemisyjne, które zastąpią dotychczasowe urządzenia oparte na technologii węglowej. Od 2021 roku KOGENERACJA buduje w Siechnicach pod Wrocławiem elektrociepłownię Nowa EC Czechnica. Inwestycja w przyszłości zapewni bezpieczeństwo energetyczne miastu oraz sąsiednim gminom i wpisuje się w strategię transformacji energetyki realizowaną przez PGE Energia Ciepła i Grupę PGE.

Wszystkie inwestycje w ciepłownictwie w istotny sposób wpłyną nie tylko na komfort i bezpieczeństwo zaopatrzenia w ciepło i ciepłą wodę użytkową, lecz również na poprawę jakości powietrza w Polsce. Będą one miały istotny wpływ na poprawę naszego zdrowia i zdrowia kolejnych pokoleń. 

Nasze audycje

Nasze audycje

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content