Cztery pory roku z odnawialnymi źródłami energii

fot. Radio Rodzina

Ponad 200 uczniów szkół z Dolnego Śląska wzięło udział w konkursie organizowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu oraz Projekt Doradztwa Energetycznego. Spośród nadesłanych prac nagrodzono 12, a dodatkowe 5 zostało wyróżnionych. Motywem przewodnim inicjatywy były odnawialne źródła energii.

O założeniach przedsięwzięcia mówi Bartłomiej Wiązowski, wiceprezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

WFOŚiGW regularnie przeprowadza akcje mające na celu kształtowanie postaw proekologicznych wśród dzieci, młodzieży i nie tylko. Wybór zwycięzców w rozstrzygniętym 15 grudnia konkursie „Cztery pory roku z odnawialnymi źródłami energii”, stanowił spore wyzwanie dla jury.

Zapytaliśmy obecnego na wręczeniu nagród Janusza Wrzala — Dolnośląskiego Wicekuratora Oświaty, jakie działania podejmuje Kuratorium Oświaty w ramach edukacji ekologicznej uczniów dolnośląskich szkół.

Laureaci konkursu powiedzieli nam jakie rodzaje odnawialnych źródeł energii zaprezentowali w swoich pracach.

Odbierający nagrody i wyróżnienia uczniowie dolnośląskich szkół, zdradzili jakie znaczenie mają dla nich OZE i czy ich zdaniem, powinniśmy jako społeczeństwo dążyć do jak największego wykorzystania tego rodzaju energii.

Celem przedsięwzięcia była kreatywna nauka o odnawialnych źródłach energii i ich zastosowaniu (słońca, wiatru czy energii płynącej wody), rozbudzenie wśród dzieci potrzeby ochrony przyrody, umiejętności obserwacji zjawisk przyrodniczych, ochrona środowiska naturalnego. Oprócz nagród rzeczowych wręczono też dyplomy dla zwycięzców i wyróżnionych.

Nasze audycje

Nasze audycje

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content