KOGENERACJA dzieli się ciepłem z potrzebującymi

Foto: mat. pras.

Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA, należący do PGE Energia Ciepła, z Grupy PGE, w ramach ogólnopolskiego programu „Dzielimy się ciepłem”, przekazał wsparcie finansowe Wrocławskiemu Centrum Opieki i Wychowania oraz Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Siechnicach. Od początku programu KOGENERACJA na wsparcie osób wrażliwych społecznie przeznaczyła już blisko 710 tysięcy złotych.

Dopłaty do rachunków za ciepło i ciepłą wodę użytkową każdego roku trafiają z PGE Energia Ciepła do odbiorców potrzebujących wsparcia. KOGENERACJA, która dostarcza ciepło sieciowe we Wrocławiu i gminie Siechnice w tym roku w ramach programu „Dzielimy się ciepłem” przekazała 60 tys. złotych dla dwóch podmiotów wrażliwych społecznie.

Dzielenie się ciepłem to dla nas ważna misja – podkreśla Andrzej Jedut, prezes zarządu KOGENERACJI. – W tym roku pomoc okazała się szczególnie potrzebna. Wrocławskie Centrum Opieki i Wychowania stanęło wobec konieczności opieki nad dziećmi z terenów zaatakowanych przez Rosję. Środki na pokrycie opłat za ogrzewanie są wyrazem naszej troski i chęci pomocy w tej wyjątkowej sytuacji.

Beneficjentami projektu „Dzielimy się ciepłem” są w tym roku podopieczni Gminnego Centrum Pomocy Społecznej w Siechnicach. To miejsce pod szczególną opieką KOGENERACJI. W Siechnicach powstaje najważniejsza inwestycja spółki – nowoczesna elektrociepłownia wykorzystująca gaz jako źródło energii.

Mówi  Sławomir Małecki, zastępca kierownika GOPS Siechnice.

W Gminnym Centrum Pomocy Społecznej w Siechnicach działa program umożliwiający składanie wniosków o dofinansowanie opłat za ciepło przez mieszkańców. Przyznane w ten sposób środki trafiają bezpośrednio na konto zarządcy, pomniejszając w ten sposób zobowiązania  wnioskodawcy z tytułu ciepła sieciowego. W tym roku wpłynęło 31 wniosków.

Drugim beneficjentem jest w tym roku Wrocławskie Centrum Opieki i Wychowania, które obejmuje stałą opieką ponad 200 podopiecznych. Choć jest to największa taka placówka w regionie, stara się stworzyć kameralne warunki w domowej atmosferze. Dzieci i młodzież przebywają w 14. różnych lokalizacjach, mając bezpośredni dostęp do opiekunów i możliwość nawiązywania bliskich relacji. Po wybuchu wojny w Ukrainie do podopiecznych dołączyło 20 dzieci, z których część pochodzi z okolic Mariupola.

We wsparcie pochodzących z Ukrainy podopiecznych WCOiW zaangażowali się również pracownicy KOGENERACJI, którzy organizowali zbiórki potrzebnych rzeczy.

Mówi Sylwester Pajęcki, dyrektor Wrocławskiego Centrum Opieki i Wychowania.

Foto: mat. pras.

Dzielimy się ciepłem

„Dzielimy się ciepłem” to autorski program wsparcia dla najbardziej potrzebujących odbiorców. PGE Energia Ciepła w miastach, w których posiada swoje elektrociepłownie (m.in. w Toruniu, Gdańsku, Wrocławiu, Siechnicach, Zielonej Górze, Krakowie, Bydgoszczy, Gorzowie Wielkopolskim, Lublinie, Kielcach, Szczecinie, Zgierzu i Rzeszowie) pomaga organizacjom pozarządowym, które działają na rzecz osób w trudnej sytuacji życiowej i materialnej, a także rodzinom wskazanym przez MOPS-y. W 2019 r. Program został wyróżniony przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu i znalazł się wśród sześćdziesięciu projektów społecznych biznesu, które miały największą wartość dla społeczeństwa w mijającym 30-leciu. W ciągu ostatnich 5 lat PGE Energia Ciepła w ramach programu „Dzielimy się ciepła” przekazała na wsparcie potrzebujących odbiorców ponad 2 mln zł.

Nasze audycje

Nasze audycje

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content