Dolny Śląsk – rekordowy budżet województwa na 2023 rok

fot. Radio Rodzina

Jaki będzie rok 2023 dla Dolnego Śląska? Z pewnością rekordowy – budżet województwa w wysokości 2 miliardów 274 milionów złotych oraz brak deficytu oznacza dla mieszkańców regionu wiele nowych inwestycji i dalszy dynamiczny rozwój gospodarczy całego regionu. Najwięcej pieniędzy samorząd województwa przeznaczy na transport, ochronę zdrowia i rozwój regionalny.

– Przyszłoroczny proinwestycyjny budżet gwarantuje utrzymanie dynamicznego tempa rozwoju Dolnego Śląska. Inwestycje w ochronę zdrowia, transport i rozwój regionalny oznaczają dla Dolnoślązaków przede wszystkim zwiększenie poziomu bezpieczeństwa i komfortu codziennego życia. Jednocześnie wchodzimy w okres kontraktowania Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska na lata 2021-2027, które umożliwią realizację ważnych dla mieszkańców naszego regionu inwestycji. To nowe drogi i obwodnice, rewitalizacje linii kolejowych, nowoczesne pociągi, specjalistyczny sprzęt medyczny dla szpitali, ale także dofinansowania dla regionalnych przedsiębiorców i wsparcie organizacji pozarządowych – wyjaśnia marszałek Cezary Przybylski.

Samorząd będzie miał w przyszłym roku do dyspozycji ponad 2,27 miliarda złotych. Oznacza to, ze planowane dochody województwa zwiększą się w porównaniu do tegorocznych o 564 miliony złotych. Zwiększą się również wydatki, te wzrosną o 494 miliony złotych. Województwo nie planuje zaciągania kredytów, nie będzie wpłacać do budżetu państwa tzw. „Janosikowego”, a prognozowana nadwyżka budżetowa przekroczy 20,5 miliona złotych. W ostatnich latach Województwo podejmowało intensywne działania zmniejszające zadłużenie, aby przygotować się do absorpcji środków europejskich w perspektywie finansowej na lata 2021-2027. W efekcie poziom zadłużenia został zredukowany z przeszło 776 mln zł w roku 2014 do jedynie 226 mln zł w roku ubiegłym. Największe inwestycje w przyszłorocznym budżecie to budowa szpitala onkologicznego we Wrocławiu, rewitalizacja linii kolejowych oraz inwestycje drogowe.

– To rekordowy poziom dochodów w dotychczasowej historii samorządu województwa. Jest to budżet proinwestycyjny, który umożliwi przeprowadzenie szeregu inicjatyw zwiększających w efekcie poziom PKB w regionie – dodaje Elżbieta Berezowska, Skarbnik Województwa Dolnośląskiego.

W przyszłorocznym budżecie 62 miliony złotych zarezerwowano na wsparcie dla innych jednostek samorządu terytorialnego z terenu Dolnego Śląska. To pieniądze m.in. na ochronę gruntów rolnych, poprawę bazy sportowej, utrzymanie dróg publicznych, odnowę wsi czy konserwację urządzeń melioracyjnych.

Transport

Na projekty drogowe i kolejowe zarząd województwa chce przeznaczyć ponad 1 mld 117 mln złotych. To o 200 mln zł więcej niż w tegorocznym budżecie. Najważniejsze zadania to przede wszystkim rewitalizacja linii kolejowych – ambitny i niespotykany w skali kraju, wieloletni projekt, w ramach którego przeprowadzone zostaną:

Rewitalizacja linii kolejowej nr 310 na odcinku Kobierzyce – Łagiewniki Dzierżoniowskie, Rewitalizacja linii kolejowej nr 345 i 308  na odcinku Mysłakowice- Kowary – Kamienna Góra, Rewitalizacja linii kolejowej nr 310 Kobierzyce – Piława Górna na odcinku Łagiewniki Dzierżoniowskie – Piława Górna II etap, Rewitalizacja linii kolejowej nr 317 i 336 na odcinku Gryfów Śląski – Mirsk – Świeradów, Etap II – Mirsk-Świeradów Zdrój, Rewitalizacja linii kolejowej nr 340 i 308 na odcinku Jelenia Góra-Karpacz, Rewitalizacja linii kolejowej nr 308 na odcinku Jelenia Góra – Mysłakowice, Rewitalizacja linii kolejowej nr 317 i 336 na odcinku Gryfów Śląski – Mirsk – Świeradów, Etap I Gryfów Śląski-Mirsk.

Zmodernizowane zostaną także drogi wojewódzkie, a przeznaczone na ten cel środki pozwolą m.in.: kontynuować budowę Wschodniej Obwodnicy Wrocławia, przebudować drogę wojewódzką nr 323 pomiędzy drogami S5 i S3 wraz z obwodnicą Góry. W ramach realizacji Trasy Sudeckiej kontynuowana będzie budowa kolejnego etapu obwodnicy Dzierżoniowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382.

– Inwestycje realizowane w ramach tego obszaru są niezwykle czasochłonne i wymagają dużych nakładów finansowych, ale i efekt jest później ogromny. Czeka nas wiele ważnych realizacji – wymienia Tymoteusz Myrda, Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego.

– Nie zabraknie także dużych i ważnych inwestycji w infrastrukturę sportową i wsparcie rozwoju karier naszych sportowców. W przyszłym roku chcemy mocno postawić na realizację Dolnośląskich Rowerowych Parków Umiejętności, przebudowę stadionu lekkoatletycznego w Lubinie oraz budowę hali lekkoatletycznej we Wrocławiu – dodaje.

Ochrona zdrowia

Na ochronę zdrowia w 2022 roku przeznaczone zostanie niemal 306 mln zł. To około 13,5 % całego budżetu województwa. Są to środki dedykowane dla szpitali i jednostek, których organem założycielskim jest Samorząd Województwa Dolnośląskiego. Pozwolą one przeprowadzić wiele projektów poprawiających m.in. jakość usług świadczonych w zakresie ginekologii, położnictwa czy leczenia psychiatrycznego.

Dodatkowo przeprowadzone zostaną ważne inwestycje infrastrukturalne w obszarze zdrowia takie jak m.in. budowa szpitala onkologicznego we Wrocławiu (109 mln zł), inwestycje w Szpitalu Specjalistycznym im. T. Maciniaka (7,4 mln zł), Wojewódzkim Centrum Szpitalnym Kotliny Jeleniogórskiej (4,9 mln zł) i Specjalistycznym Szpitalu Ginekologiczno-Położniczym im. Biernackiego w Wałbrzychu (900 tys. zł).

Na staże podyplomowe dla lekarzy i dentystów przeznaczono 51 mln zł, a na realizację programów i działań z zakresu promocji i profilaktyki zdrowotnej ponad 8 mln zł.

– W porównaniu z poprzednimi okresami środki wpisane na ochronę zdrowia również okazują się rekordowe – prawie 306 milionów złotych  – wyjaśnia wicemarszałek Marcin Krzyżanowski.

Rozwój Regionalny

W przyszłym roku na wsparcie rozwoju regionalnego przeznaczono kwotę ponad182 mln zł, to o przeszło 85 mln zł więcej niż w tym roku. Najważniejsze zadania to m.in. wspieranie rozwoju gospodarczego i rozwoju przedsiębiorczości, a także zarzadzanie rozwojem regionalnym.

Wśród wielu projektów realizowanych w tym zakresie warto wymienić takie projekty jak:

  • Innowacyjny Dolny Śląsk, który pozwala inicjować, koordynować i monitorować działania dotyczące innowacyjności w regionie (3 mln zł)
  • Dolnośląski Bon na Innowacje, którego celem jest wspieranie współpracy małych i średnich przedsiębiorstw z instytucjami proinnowacyjnymi, centrami badawczo-rozwojowymi i jednostkami naukowymi (33 mln zł)
  • Wsparcie promocji i internacjonalizacji przedsiębiorstw oraz promocja gospodarki regionalnej (10 mln zł)

Samorząd województwa planuje także kontynuować projekt Going Global, czyli dolnośląską dyplomację gospodarczą, dzięki której przy wsparciu samorządu województwa przedsiębiorcy z naszego regionu będą mieli okazję uczestniczyć w wielu międzynarodowych wydarzeniach targowych oraz nawiązywać kontakty handlowe i zdobywać nowe rynki zbytu dla swoich produktów. Projekt umożliwia dolnośląskim przedsiębiorcom zaistnienie na europejskich i światowych rynkach.

W ramach Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej 3 mln złotych umożliwi realizację projektów z zakresu poprawy bezpieczeństwa w mniejszych miejscowościach. Powstaną dzięki niemu m.in. chodniki, zatoczki autobusowe czy oświetlenie przy drogach.

– Nasze województwo jest postrzegane w kraju jako lider rozwoju gospodarczego, a nasz budżet jest przykładem, że Dolny Śląsk to region ludzi przedsiębiorczych, pracowitych i odpowiedzialnych – mówi wicemarszałek Grzegorz Macko.

Kultura

W przyszłym roku wydatki na kulturę w regionie sięgną niemal 117 mln zł. Oprócz przeznaczenia części tej kwoty dla 16 instytucji kultury, dla których Województwo jest organizatorem lub współorganizatorem, przeprowadzone zostaną istotne inwestycje. Prace modernizacyjne i remontowe czekają Filharmonię Sudecką w Wałbrzychu, Dolnośląską Biblioteką Publiczną im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu, Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze, wrocławski Teatr Polski oraz Muzeum Papiernictwa w Dusznikach-Zdroju.

– W tym roku udało się ustrukturyzować zarówno kulturę, jak i turystykę. Stawiamy na promocję turystyki wewnętrznej, ale także dla gości z innych regionów Polski i zagranicy – mówi Krzysztof Maj, Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego.

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content