Wizyta studyjna przedstawicieli gminy Długołęka w partnerskim mieście Velen

fot. Radio Rodzina

Przedstawiciele Gminy Długołęka odbyli wizytę studyjną w partnerskim mieście Velen. Wizyta odbyła się w ramach projektu „Gmina Długołęka dostępna dla wszystkich” współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach wizyty Emil Sozański i Agata Ratajczak omówili korzyści wynikające z realizacji projektu w zakresie dostępności usług dla osób o szczególnych potrzebach. Podczas spotkania zaprezentowano film pokazujący szereg zmian jakie zaszły w naszej gminie dzięki wdrożeniu Modelu Dostępnej Gminy.

Ponadto nasi pracownicy uczestniczyli w jarmarku bożonarodzeniowym celem wymiany dobrych praktyk w zakresie przygotowania dużej imprezy o charakterze publicznym z uwzględnieniem potrzeb osób o szczególnych potrzebach.

Ostatniego dnia wizyty wszyscy wspólnie starali się wypracować ostateczną wersję modelu „Dostępna Gmina”.

Podczas wizyty pani Dagmar Jeske – Burmistrz miasta Velen przekazano zaproszenie wójta Wojciecha Błońskiego na przyszłoroczne Dni Gminy Długołęka oraz wręczono list intencyjny o przedłużeniu współpracy, której 20-lecie będziemy świętować w przyszłym roku.

Nasze audycje

Nasze audycje

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content