Działania Grupy Europejskiej Partii Ludowej w Parlamencie Europejskim w ramach walki ze zmianami klimatu

Foto: mat. pras.

Już od lat obserwujemy na świecie skutki globalnego ocieplenia. Aby ograniczyć negatywne skutki zmian klimatycznych Europa prowadzi liczne działania na rzecz rozwoju gospodarki niskoemisyjnej. Jako Grupa Europejskiej Partii Ludowej w Parlamencie Europejskim dążymy do osiągnięcia ambitnego celu porozumienia paryskiego, czyli ograniczenia globalnego wzrostu temperatury do poziomu wynoszącego znacznie mniej niż 2 stopnie Celsjusza ponad temperaturę, jaka panowała przed rewolucją przemysłową.

W związku z tym potrzebna jest strategia redukcji emisji gazów cieplarnianych, uwzględniając  ambitne dążenia, ale też konkurencyjność europejskich przedsiębiorstw. Cele klimatyczne koncentrują się na ograniczaniu emisji z przemysłu poprzez system ETS – system handlu uprawnieniami do emisji, który umożliwia przedsiębiorstwom efektywne pod względem kosztów ograniczenie emisji. W najbliższej przyszłości bardziej rygorystycznym limitom emisji będą podlegać, także samoloty oraz nowe samochody osobowe i dostawcze.

Agresja Rosji w Ukrainie pokazała konieczność podjęcia jeszcze bardziej zdecydowanych kroków w celu przekształcenia europejskiej polityki energetycznej. Dywersyfikacja europejskich dostaw gazu ziemnego wraz z przyspieszeniem rozbudowy infrastruktury OZE to niezbędne działania, w celu zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego Europejczykom. Jako Grupa Europejskiej Partii Ludowej w Parlamencie Europejskim uważamy, że należy poprawić efektywność energetyczną, ograniczyć emisję gazów cieplarnianych i promować inwestycje w czyste technologie. Aby pomóc państwom członkowskim wprowadzić zmiany na rzecz klimatu skonstruowano fundusz wpierania inwestycji – NEXT GENERATION, żeby Polska mogła dostać te środki rząd musi spełnić kamienie milowe do których zobowiązał się w ramach Krajowego Planu Odbudowy (KPO).

Kolejnym poważnym problemem w zakresie ochrony środowiska, ale i dbania o zdrowie Europejczyków jest nadmiar plastikowych śmieci. Jako Grupa Europejskiej Partii Ludowej w Parlamencie Europejskim jesteśmy zdania, że zastąpienie jednorazowych produktów z tworzyw sztucznych – innowacyjnymi produktami alternatywnymi i produktami wielokrotnego użytku będzie nie tylko dobre dla naszej planety, ale stanowi też okazję do rozwoju gospodarczego. Należy także podkreślić rolę upowszechniania korzystnych działań recyklingowych i propagowania idei less waste, szczególnie należy edukować młode pokolenie, które wychowało się w czasie silnego konsumpcjonizmu.  

Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Grupa EPL) jest największą i najstarszą frakcją w Parlamencie Europejskim. Jest to grupa centroprawicowa, oddana idei tworzenia silniejszej Europy, opartej na obywatelach, bo to ludzie tworzą gospodarkę. Celem grupy  jest stworzenie bardziej konkurencyjnej i demokratycznej Europy.

———————————————————-

Konkurs „Włącz myślenie! Nie marnuj!”

Drodzy uczniowie szkół ponadpodstawowych województw dolnośląskiego i opolskiego, jako Poseł do Parlamentu Europejskiego chciałbym zaprosić Was do udziału w organizowanym przeze mnie konkursie ekologicznym.

Przedsięwzięcie ma na celu promocję postaw proekologicznych, podniesienie świadomości znaczenia ochrony środowiska i pobudzenie kreatywności w zakresie poszanowania zasobów naturalnych. 

W ramach zadania konkursowego należy przygotować projekt w dowolnej formie (opisowej, plastycznej, filmowej, muzycznej), którego celem jest zachęcenie do: redukcji ilości produkowanych śmieci, poszanowania natury, a także zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska. W konkursie liczy się kreatywność, zaangażowanie w projekt i przekaz!

Dla najlepszych przewidziałem nagrody rzeczowe, a także możliwość udziału w Forum Inicjatyw Młodzieżowych. Przedstawiciele zwycięskich projektów zostaną zaproszeni do udziału w wyjeździe studyjnym do Parlamentu Europejskiego w Brukseli.  

Prace należy przesyłać do 15 grudnia br. za pomocą poczty elektronicznej na adres europosel.jduda@gmail.com ! Więcej informacji na stronie jaroslawduda.pl.

Nasze audycje

Nasze audycje

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content