Budżet Wrocławia na 2023 rok przyjęty

Radni przyjęli budżet Wrocławia na rok 2023. Za było 20 rajców, 8 przeciw, a 5 wstrzymało się od głosu. W przyszłym roku dochody miasta wyniosą blisko 5,6 mld zł, a wydatki – 6,4 mld zł. Mimo trudnej sytuacji dla wszystkich samorządów, we Wrocławiu kontynuowane będą inwestycje – budżet na ten cel przekroczy miliard złotych.
– Przygotowaliśmy budżet na miarę obecnej sytuacji. 17-procentowa inflacja, zawieszone środki z Krajowego Programu Odbudowy, niekorzystne reformy podatkowe czy w końcu wciąż nieznane ceny energii oraz koszty wywozu odpadów. W tej niepewnej rzeczywistości stawiamy na bezpieczny budżet, który zakłada szereg oszczędności, ale zarazem nie spowolni rozwoju miasta – podkreśla Jacek Sutryk, Prezydent Wrocławia. – Przede wszystkim mam na myśli inwestycje. Oprócz kontynuacji już trwających, m.in. budowy Alei Wielkiej Wyspy czy Trasy Autobusowo-Tramwajowej na Nowy Dwór, w przyszłym roku rozpoczniemy kolejne zadania, z budową wydzielonego korytarza komunikacji miejskiej na Jagodno na czele.
Łączne dochody Wrocławia mają wynieść w przyszłym roku 5,59 mld zł, z czego aż 72% z nich (4 mld zł) to dochody własne. Wśród nich: 594 mln zł dochodów z majątku, 587 mln zł z podatku od nieruchomości czy 428 mln zł wpływów z opłat. Niezwykle ważnym źródłem dochodu są wpływy z PIT i CIT.  W przyszłym roku Wrocław otrzyma z nich łącznie 1,7 mld zł. Warto jednak podkreślić, że bez sztucznego zamrożenia wysokości tej kwoty przez rząd na poziomie z 2019 roku, dochody Wrocławia mogłyby być dużo wyższe – o 400 mln złotych. Co prawda do końca bieżącego roku miasto otrzyma w ratach rządową rekompensatę utraconych dochodów z PIT, ale 207 mln zł to zaledwie połowa szacowanego ubytku z PIT miasta.


Plan budżetowy na przyszły rok zakłada 6,4 mld zł wydatków


– Tylko wydatki bieżące, 5,23 mld zł, wzrosną względem roku 2022 o ponad 700 mln zł. To przede wszystkim efekt galopującej inflacji. Wydatki majątkowe, czyli między innymi inwestycje, spadną rok do roku o prawie 175 mln zł, do poziomu 1,18 mld zł – mówi Marcin Urban, Skarbnik Wrocławia. – Kolejny rok z rzędu musieliśmy szukać oszczędności, choć po raz pierwszy tak poważnych. A pomimo to udało nam się zachować silny komponent inwestycyjny – jeden z najsilniejszych w mijającej dekadzie.
Projekt budżetu Wrocławia zakłada również 8288 zł dochodów per capita oraz 815 mln zł deficytu. Różnica między wydatkami a dochodami bieżącymi, czyli deficyt bieżący, wyniesie 217 mln zł.
Poprawki do budżetu, złożone przez kluby radnych Nowej Nadziei i PiS oraz radnego Roberta Grzechnika zostały odrzucone. Ich przyjęcie oznaczałoby ok. 770 mln zł dodatkowych wydatków w 2023 r. i kolejnych latach.  
– Warto również podkreślić, że część z zadań wskazanych przez radnych jest już w planach miasta na kolejne lata. Wnioskowano nawet o pieniądze na inwestycje, które są już realizowane lub trwa opracowywanie ich dokumentacji projektowych – wskazuje Marcin Urban.


Najwięcej pieniędzy na oświatę


Pieniądze przeznaczone na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą to 33% wszystkich miejskich wydatków – łącznie 2,08 mld złotych. Rok do roku wzrośnie również subwencja oświatowa i dotacja przedszkolna (1,05 mld zł). Pieniądze z budżetu centralnego pokryją jednak zaledwie połowę wszystkich wydatków związanych z oświatą. A przypomnijmy, że to pieniądze przeznaczone między innymi na bieżące utrzymanie placówek oraz wynagrodzenia dla nauczycieli.
W budżecie zaplanowano także 127 mln zł na budowy i kompleksowe przebudowy szkół oraz przedszkoli wraz z infrastrukturą sportową. W przyszłym roku gotowy będzie Zespół Szkolno-Przedszkolny przy ul. Asfaltowej, a rok później – przy Cynamonowej. Do każdego z nich uczęszczać będzie po 1000 uczniów oraz 200 przedszkolaków. Powstaje również nowy budynek przedszkola nr 141 przy ul. Hallera, przebudowywany i remontowany jest także ZSP nr 4 przy ul. Sołtysowickiej.


Ponad miliard na inwestycje


Planowany budżet inwestycyjny wyniesie 1,08 mld zł. W 2023 roku oddane do użytku zostaną największe inwestycje Wrocławia ostatnich lat. Na dokończenie ponad siedmiokilometrowej Trasy Autobusowo-Tramwajowej na Nowy Dwór tylko w przyszłym roku przeznaczonych zostanie 73 mln zł. Łączny koszt inwestycji to 386 mln zł. Gotowa będzie również trasa tramwajowa na Popowice (59 mln zł w 2023 r.), trwa remont ul. Pomorskiej (34 mln zł), a na ostatniej prostej jest również remont mostów Pomorskich. W budżecie zapisano także 103 mln zł na budowę ponad 4-kilometrowego, 2. etapu obwodnicy Leśnicy80 mln zł na zadania w ramach TORYwolucji77 mln zł na realizację Alei Wielkiej Wyspy czy 35 mln zł na budowę nowych mostów Chrobrego oraz projektowanie linii tramwajowej na Swojczyce. Rozpocznie się również budowa wydzielonego korytarza dla komunikacji miejskiej na Jagodno. Pierwszy etap zakłada utworzenie trasy autobusowej z rezerwą na torowisko tramwajowe. Pętla powstanie na ul. Kajdasza.


Wsparcie mieszkańców i partycypacja


Pomoc i polityka społeczna oraz rodzina to 10% przyszłorocznego budżetu Wrocławia – 609 mln złotych. Pieniądze zaplanowano między innymi na zasiłki, dodatki mieszkaniowe czy działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz Domów Pomocy Społecznej. 75 milionów złotych zostanie przeznaczonych na realizację pomysłów mieszkańców w ramach WBO, PIRO czy Funduszu Osiedlowego.


Gospodarka komunalna i ochrona środowiska


Łączny koszt zadań z tego działu to 465 mln zł – to 7% budżetu Wrocławia. To działania związane z gospodarką odpadami komunalnymi, oczyszczaniem miasta czy utrzymaniem zieleni. W budżecie zapisano także ok. 70 mln złotych na realizację programu wymiany źródeł ogrzewania – czyli m.in. na realizację wniosków z KAWKI Plus oraz wymianę kopciuchów w zasobie komunalnym.
Na gospodarkę mieszkaniową miasto w przyszłym roku przeznaczy 397 mln zł39 mln zł zarezerwowano na program rewitalizacji budynków komunalnych. Kontynuowany będzie również program modernizacji podwórek komunalnych. Już teraz remont 14 podwórek kosztował łącznie 13 mln zł. Od 2021 do 2024 roku wypięknieje łącznie 35 gminnych wnętrz, a koszt wszystkich prac to 60 mln zł.
206 mln zł zaplanowano na zadania związane z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego. Pieniądze będą przeznaczone m.in. na działalność 38 filii Miejskiej Biblioteki Publicznej, teatrów, centrów kultury i sztuki, muzeów oraz ochronę i opiekę nad zabytkami. Na kulturę fizyczną miasto przeznaczy 163 mln zł – to między innymi wydatki związane z utrzymaniem obiektów sportowych i instytucji.
Grafiki i wykresy można pobrać w linku: https://we.tl/t-Bo5uJACOFr
Film z najważniejszymi liczbami budżetu do pobrania: https://we.tl/t-gvr7EboSwY

mat. prasowe

Nasze audycje

Nasze audycje

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content