Wsparcie realizacji zadań w zakresie organizowania publicznego transportu zbiorowego w Powiecie Wrocławskim

fot. Powiat Wrocławski

Publiczny transport zbiorowy realizowany na wszystkich szczeblach jednostek samorządu terytorialnego w Polsce stanowi istotną część zadań mających wpływ na możliwość przemieszczania się osób. Szczególnie w obecnym czasie trudnej sytuacji ekonomiczno społecznej rola i funkcjonowanie w gminach publicznego transportu zbiorowego jest znaczące. Problemy organizacyjne i finansowe przewoźników, brak kierowców zawodowych, ceny paliwa i usług nierzadko powodują powstanie trudności w prawidłowym funkcjonowaniu publicznego transportu zbiorowego.

Mając na uwadze powyższe – we współpracy z gminami – Powiat Wrocławski udzielił pomocy finansowej gminom położonym na obszarze Powiatu na realizację zadań w zakresie organizowania publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich. Pomoc finansowa przybrała formę dotacji celowej, którą gminy muszą wykorzystać do końca 2022 roku. Stosowną uchwałę w tym przedmiocie Rada Powiatu Wrocławskiego podjęła w dniu 23 września 2022 r. (uchwała nr XXVI/304/22 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 23 września 2022 r. w sprawie udzielenia przez Powiat Wrocławski pomocy finansowej na realizację zadań w zakresie organizowania publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich). Na wskazaną pomoc gminom Powiat Wrocławski przeznaczył w 2022 r. łączną kwotę 1.500.000,00 zł.

Udzielenie przez Powiat Wrocławski dotacji celowej we wskazanym zakresie jest w 2022 roku projektem pilotażowym, którego funkcjonowanie i weryfikacja we współpracy z gminami pozwoli podjąć Zarządowi Powiatu Wrocławskiego kolejne działania w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

Nasze audycje

Nasze audycje

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content