Ekonomista Władysław Zawadzki na srebrnej monecie NBP

mat. prasowe NBP

Narodowy Bank Polski wprowadził do obiegu srebrną monetę  o nominale 10 zł z serii „Wielcy polscy ekonomiści” a jej bohaterem jest Władysław Zawadzki.

Ekonomista ale i również polityk. W młodości sympatyzował z ruchem socjalistycznym, by później związać się ze środowiskiem wileńskich konserwatystów. Od 1917 r. wykładał ekonomię na warszawskich uczelniach i na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie. W 1931 r. objął stanowisko wiceministra skarbu, zaś rok później przyjął tekę ministra tego resortu. Funkcję tę piastował do 1935 r. Okres jego urzędowania przypadł na czas wielkiego kryzysu. Zawadzki prowadził politykę równowagi budżetowej oraz stabilnej waluty, przeciwstawiając się koncepcjom dewaluacji złotego – mówi Piotr Toczyński główny specjalista NBP oddział we Wrocławiu.

Zawadzki był jednym z prekursorów wśród polskich uczonych zastosowania narzędzi matematycznych w ekonomii. Był przeciwny rozbudowanym wydatkom państwa i aktywnej polityce społecznej. Obawiał się, że nadmierne wydatki socjalne zatrzymają szybki rozwój gospodarczy Polski, a także negatywnie wpłyną na postawy społeczne, tworząc warunki sprzyjające aktywizacji postaw roszczeniowych i osłabiając ducha przedsiębiorczości oraz wolę pracy.

Na rewersie monety, na tle stylizowanych kwadratów, znajdują się wizerunek Władysława Zawadzkiego, daty jego urodzin i śmierci oraz cytat pochodzący z dzieła Teoria produkcji.

Na awersie monety, poza stałymi elementami, takimi jak wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, nominał oraz oznaczenie roku emisji, w tle widać stylizowane kwadraty i wykresy.

Moneta jest 16 monetą w serii Wielcy polscy ekonomiści.

Nominał 10 zł  

metal: Ag 925/1000  

stempel: lustrzany  

średnica: 32,00 mm

masa: 14,14 g  

brzeg (bok): gładki  

nakład: do 10 000 szt.

Nasze audycje

Nasze audycje

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content