Patriotyzm i sztuka jako elementy procesu resocjalizacji. Konkurs „Przysięgam być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej…”

fot. Radio Rodzina

Osadzeni w aresztach śledczych i zakładach karnych, a także wychowankowie młodzieżowych ośrodków wychowawczych oraz socjoterapii, mieli okazję wziąć udział w zmaganiach plastycznych. Tematyka prac nawiązywała do obchodzonej w tym roku 80. rocznicy przekształcenia Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową. W siedzibie Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej we Wrocławiu odbył się wernisaż przygotowanych dzieł i wręczenie nagród oraz wyróżnień.

Aktywność plastyczna może być uzupełnieniem wpływu wiary na proces skutecznej resocjalizacji. O idei konkursu opowiedział nam jego patron honorowy — Przewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, Andrzej Jaroch.

Wicemarszałek województwa dolnośląskiego, Marcin Krzyżanowski, podzielił się z nami informacjami nt. organizatorów konkursu i celu, jaki został dzięki niemu zrealizowany.

Zapytaliśmy mjr Grażynę Lozię, rzeczniczkę prasową Aresztu Śledczego we Wrocławiu, jakie znaczenie dla osadzonych ma możliwość udziału w konkursie.

Hasłem przewodnim konkursu stały się słowa tekstu przysięgi Armii Krajowej. Mówi Marcin Marczak z Instytutu Pamięci Narodowej.

O swojej pracy konkursowej, która zajęła pierwsze miejsce, opowiedziała Anastazja — wychowanka jednego z młodzieżowych ośrodków socjoterapii.

Nagrodzono 23 prace, które pomogły stworzyć specjalny katalog, który prezentuje dzieła przygotowane przez osadzonych w zakładach karnych lub aresztach śledczych i wychowanków MOW oraz MOS. Nagrody w postaci gier planszowych, książek o tematyce patriotycznej i nie tylko, ufundował Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego oraz Instytut Pamięci Narodowej.

Nasze audycje

Nasze audycje

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content