Ekonomista Michał Kalecki na srebrnej monecie NBP

mat. prasowe NBP

Narodowy Bank Polski wprowadził do obiegu srebrną monetę  o nominale 10 zł z serii „Wielcy polscy ekonomiści” a jej bohaterem jest Michał Kalecki.

To chyba najwybitniejszy i najbardziej znany polski ekonomista, co ciekawe chociaż studiował na wielu uczelniach żadnej z nich nie ukończył. Wiedzę ekonomiczną zgłębiał we własnym zakresie. W 1933 r. wydał wizjonerskie studium Próba teorii koniunktury, w którym przedstawił teorię efektywnego popytu. Po otrzymaniu w 1936 r.  stypendium Fundacji Rockefellera wyjechał do Szwecji. Następnie osiadł w Wielkiej Brytanii, gdzie współpracował z kilkoma ośrodkami akademickimi. Nawiązał także znajomość z Johnem Maynardem Keynesem. Przełożył swoją teorię na język angielski. Praca ukazała się w 1939 r. W czasie II Wojny Światowej pracował w Oxfordzkim Instytucie Statystycznym. Do Polski wrócił w 1955 roku i poświęcił się głównie pracy naukowej – mówi Piotr Toczyński główny specjalista NBP oddział we Wrocławiu.

Zainteresowania polskiego ekonomisty obejmowały wiele dziedzin. Kalecki zajmował się teorią koniunktury, problemami planowania gospodarczego, jak również zagadnieniami dochodu narodowego. W swoich badaniach zgłębiał teorię rozwoju gospodarczego. Szczególną wagę przykładał do kwestii zapewnienia pełnego zatrudnienia. Swoje główne koncepcje sformułował trzy lata przed Keynesem.

W 1970 roku był kandydatem do Nagrody Nobla ale śmierć uczonego zamknęła drogę do tego wyróżnienia.

Na rewersie monety znajdują się wizerunek Michała Kaleckiego, daty jego urodzin i śmierci oraz tytuły wybranych prac.

Na awersie, poza stałymi elementami, takimi jak wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, nominał oraz oznaczenie roku emisji, umieszczony został cytat z monografii Kapitalizm. Koniunktura i zatrudnienie.

Moneta jest 15 monetą w serii Wielcy polscy ekonomiści.

Nominał 10 zł  

metal: Ag 925/1000  

stempel: lustrzany  

średnica: 32,00 mm

masa: 14,14 g  

brzeg (bok): gładki  

nakład: do 10 000 szt.

Nasze audycje

Nasze audycje

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content