Wyniki Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. za okres 3 miesięcy zakończony 30 września 2022 r.

DCIM100MEDIADJI_0014.JPG

  • Grupa Kapitałowa KOGENERACJA S.A. osiągnęła w III kwartale 2022 r. wynik EBITDA na poziomie 43 mln zł (III kwartał 2021 r. 27 mln zł).
  • Grupa Kapitałowa KOGENERACJA S.A. poniosła stratę netto w wysokości 0,05 mln zł (III kwartał 2021 r. strata netto w wysokości 14 mln zł).
  • W III kwartale 2022 r. Grupa Kapitałowa KOGENERACJA S.A. sprzedała 260 GWh energii elektrycznej i 1 005 TJ ciepła, w tym KOGENERACJA: 135 GWh energii elektrycznej i 902 TJ ciepła.

Wyniki finansowe

Od 1 lipca do 30 września 2022 roku Grupa Kapitałowa KOGENERACJA S.A. osiągnęła wynik EBITDA na poziomie 43 mln zł, tj. o 16 mln wyższy w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego (27 mln zł). Wynik finansowy netto Grupy był ujemny w wysokości 0,05 mln zł. Strata była jednak niższa aniżeli w okresie porównywalnym 2021 roku o 14 mln zł.

Wyniki operacyjne

W III kwartale 2022 r. sprzedaż energii elektrycznej w Grupie była niższa o 46% w związku z modernizacją turbiny gazowej w EC Zielona Góra S.A. Pozytywny wpływ na wyniki operacyjne Grupy miał jednak wzrost przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej o 45 mln zł oraz ze sprzedaży ciepła o ponad 5 mln zł.

W III kwartale 2022 r. Grupa Kapitałowa KOGENERACJA S.A. odnotowała dalszy wzrost kosztów z tytułu zakupu uprawnień do emisji CO2, wyniosły one 65 mln zł i były dwukrotnie wyższe, tj. o 32 mln zł, w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego.

– Mimo dynamicznie zmieniających się uwarunkowań handlowych spowodowanych sytuacją geopolityczną, a w tym między innymi utrzymującymi się wysokimi opłatami z tytułu zakupu uprawnień do emisji CO2, w III kwartale 2022 r. osiągnęliśmy niższą stratę na wyniku operacyjnym w stosunku do 2021 r. o 7 mln zł – mówi Andrzej Jedut, prezes zarządu KOGENERACJI S.A. –  Nasze obecne działania w dużej mierze skupiają się na przygotowaniu do sezonu zimowego, ale również na odpowiednim zaplanowaniu pracy w kolejnym roku.

Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A., spółka PGE Energia Ciepła należącej do Grupy Kapitałowej PGE, to producent energii elektrycznej i ciepła wytwarzanych w wysokosprawnej kogeneracji, w aglomeracji wrocławskiej. KOGENERACJA składa się z trzech elektrociepłowni: EC Wrocław, EC Czechnica, EC Zawidawie. Od 2000 roku jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych. W 2016 r. w EC Wrocław uruchomione zostały instalacje odsiarczania i odazotowania spalin pozwalające na spełnienie rygorystycznych europejskich norm środowiskowych oraz znacznie poprawiające jakość powietrza we Wrocławiu. W Siechnicach, w miejscu obecnej elektrociepłowni węglowej, spółka planuje uruchomienie nowoczesnej proekologicznej jednostki gazowej, z której zaopatrywać będzie w ciepło gminę Siechnice oraz południową część Wrocławia.

PGE Energia Ciepła z Grupy PGE, jest największym w Polsce producentem energii elektrycznej i ciepła, wytwarzanych w procesie wysokosprawnej kogeneracji. Posiada ok. 25 proc. udziału w rynku ciepła z kogeneracji, 16 elektrociepłowni (o mocy cieplnej 6,9 GWt mocy elektrycznej 2,6 GWe) i sieci ciepłownicze o długości 678 km. PGE Energia Ciepła produkuje i dostarcza ciepło dla dużych polskich miast, wśród których znajdują się: Kraków, Gdańsk, Gdynia, Wrocław, Rzeszów, Lublin, Bydgoszcz, Kielce i Szczecin. Spółka jest obecna także w Toruniu, Zielonej Górze, Gorzowie Wielkopolskim, Zgierzu, Siechnicach i Gryfinie, gdzie jest również dystrybutorem ciepła do klientów końcowych.

Nasze audycje

Nasze audycje

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content