Program Czyste Powietrze – Gmina Długołęka przoduje w rankingu!

fot. Radio Rodzina

Według danych na dzień 30 września br., gmina Długołęka znalazła się na 1. miejscu w województwie dolnośląskim pod względem liczby zrealizowanych (zakończonych) przedsięwzięć w programie Czyste Powietrze. Jest ich aż 391! Daje to imponujący wynik w łącznej kwocie 4 345 177,01 zł wypłaconych dotacji.

Liczba zawartych umów o dofinansowanie była większa, bo sięgnęła 585, natomiast liczba złożonych wniosków o dopłatę wyniosła aż 799 i tylko z miasta Wrocław spłynęło ich więcej.

Taki optymistyczny wynik to zasługa świadomości mieszkańców gminy, którzy dbają o ekologię, jak i prężnej działalności gminnego punktu konsultacyjnego programu Czyste Powietrze, który działa w Urzędzie Gminy Długołęka. Pracownik merytoryczny, Paweł Matysiak, pomaga we wszystkich formalnościach, związanych ze staraniami o dofinansowanie na wymianę starego pieca i ocieplenie domu.

Program Czyste Powietrze, realizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, jest skierowany do właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą. Dotacje na wymianę źródeł ciepła i termomodernizację domu sięgają do 30, 37 lub 69 tys. zł (podstawowy, podwyższony i najwyższy poziom dofinansowania) oraz do 47 lub 79 tys. zł przy dotacji z prefinansowaniem (podwyższony i najwyższy poziom dofinansowania).

Zapraszamy do gminnego punktu konsultacyjnego po więcej informacji, tel. 713230273.

Nasze audycje

Nasze audycje

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content