Preferencje życiowe kobiet – rezultaty wyników badań w Polsce i na Dolnym Śląsku

fot. Radio Rodzina

22 listopada na Uniwersytecie Wrocławskim zaprezentowano wyniki badań dotyczących preferencji życiowych kobiet. Analizy pozwoliły na poznanie opinii Polek na temat sposobów postrzegania przez nie ról rodzinnych i zawodowych, a także życiowych oczekiwań mieszkanek naszego kraju. Projekt został zrealizowany przez Instytut Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. 

– Dolny Śląsk jest kolejnym punktem na mapie realizowanego przez IRSI projektu badawczego. Na tle Polski jest to region, który w światle wyników badań nazwać można bastionem przedsiębiorczości kobiet – mówi Przemysław Szuba.

Średnio co czwarta ankietowana Polka deklaruje, że pracuje, bo musi z czegoś żyć. 21% Polek chciałoby się bardziej zaangażować w karierę, z zastrzeżeniem, że obecnie nie jest to możliwe z uwagi na ograniczenia czasowe. W przypadku 41% Polek można mówić o tym, że robią w życiu to czym chciały się zajmować jeszcze w okresie wchodzenia w dorosłość (czyli w wieku ok. 17-18 lat). W województwie dolnośląskim było to 44%.

– We Wrocławiu mamy dużo zagranicznych firm, które wprowadzają zasadę równości, transparentności i sprzyjają awansom kobiet – mówi Joanny Stańczyk – Stowarzyszenie Dolnośląski Kongres Kobiet, Wrocławska Rada Kobiet.

Uczestniczki badania zostały również zapytane, jak oceniają obecną sytuację w Polsce. Okazuje się, że 1/5 kobiet jest zdecydowanie niezadowolona z dostępu do lekarzy specjalistów dla kobiet, a także ze sposobu funkcjonowania systemu opieki zdrowotne.

– Sytuacja zdrowotna uwarunkowana jest opieką profilaktyczną, czyli badaniami, edukacją zdrowotną oraz opieką medyczną – mówi prof. dr hab. n. med. Lidia Hirnle – ginekolog położnik.

Wyniki analiz wraz z przedstawieniem statystyk dla woj. dolnośląskiego zaprezentowali współautorzy badań: dr hab. Dariusz Tworzydło, prof. UW, prezes IRSI Małgorzata Wydrzyńska oraz Przemysław Szuba, ekspert IRSI. Dane zebrał Instytut Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w ramach projektu ,,Preferencje życiowe kobiet w Polsce’’. Badania, w których wzięło udział 1229 Polek, zrealizowane zostały przy wsparciu Fundacji State of Poland.

Wybrane informacje dotyczące próby badawczej

Najliczniejszymi uczestniczkami ogólnopolskiego sondażu były mężatki (45%), z wykształceniem średnim (46%), mieszkające w gospodarstwach, w których dochód netto na osobę wynosi poniżej 3 tys. złotych (66%), aktywne zawodowo (53%) i z przynajmniej dwójką dzieci (44%). Na Dolnym Śląsku obraz demograficzny kobiet był zbliżony do wyników krajowych, aczkolwiek w regionie silniej widać potencjał przedsiębiorczości. Chodzi zarówno o najwyższy odsetek kobiet zatrudnionych na pełny etat (jedyne województwo ze wskaźnikiem powyżej 50%), jak i rekordowo wysoki odsetek pań aktywnych zawodowo (62%). Różnicę widać także w uzyskiwanym dochodzie i liczbie posiadanych dzieci (przykładowo przynajmniej dwójkę dzieci posiada średnio co druga ankietowana kobieta z woj. dolnośląskiego. W skali całego kraju ten wskaźnik był o 7 punktów procentowych niższy).

Informacje uzupełniające
Instytut Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego jest instytucją naukowo-badawczą skupiającą niezależnych ekspertów z dziedziny teleinformatyki, administracji, statystyki oraz public relations. Powstała ona w roku 2007. Podstawowym celem Instytutu jest działalność naukowa, badawcza oraz zastosowanie wyników tych prac w praktyce poprzez wdrażanie innowacyjnych rozwiązań, a także poprzez szeroko rozumianą edukację. Instytut realizuje projekty promocyjne, badawcze, konferencyjne i szkoleniowe.

Nasze audycje

Nasze audycje

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content