Streetbus znów wyjechał na ulice Wrocławia 

Przejechał ponad połowę równika, aby nieść pomoc najbardziej potrzebującym i nie ma zamiaru się zatrzymać. Streetbus powrócił na ulice Wrocławia i znów niesie wsparcie oraz ciepło. To bardzo ważny projekt uzupełniający istniejący system wsparcia dla osób bezdomnych i ubogich, obejmujący finansowane i współfinansowane przez miasto, schroniska, noclegownie czy jadłodajnie.

Dotychczas Streetbus przejechał 24 079 kilometrów, czyli pokonał ponad połowę równika Ziemi, co zajęło mu 3 000 godzin. Osoby potrzebujące – w kryzysie bezdomności lub trudnej sytuacji życiowej – ogrzewały się w nim w chłodne wieczory i otrzymywały porcję gorącej zupy. Mogą też napić się ciepłej herbaty oraz porozmawiać z osobami, które wskażą możliwe ścieżki pomocy. W tym roku Streetbus wystartował 17 listopada i do 30 marca będzie kursował przez 7 dni w tygodniu od godziny 20:00 do 23:30.

Jego trasa nie uległa zmianie: wyrusza z przystanku przy ulicy Sieradzkiej i jedzie przez najważniejsze arterie miasta, aż do ogrzewalni św. Brata Alberta przy ulicy Gajowickiej. Po drodze odwiedza m.in. przystanki „Bzowa” w pobliżu Centrum Historii Zajezdnia, „Katedra” przy ul. Wyszyńskiego. „Na życzenie” zatrzymuje się na al. Hallera, pod FATem, na pl. Orląt Lwowskich, pod Galerią Dominikańską i przy ul. Pułaskiego (przystanek „Kościuszki”).

Pomoc potrzebującym jest szczególnie istotna w tym trudnym czasie, kiedy przez szalejące ceny rośnie liczba osób, których nie stać na porządny posiłek. Streetbus jest kołem ratunkowym, na które można liczyć każdego chłodnego wieczoru mówi prezes MPK Wrocław Krzysztof Balawejder. – Będę naprawdę szczęśliwy dopiero wtedy, kiedy Streetbus nie będzie już nikomu potrzebny.

O tym, jak bardzo istotna jest działalność Streetbusa, świadczy liczba wydanych posiłków. Załoga autobusu, która składa się z przedstawicieli fundacji Homo Sacer, od początku akcji wydała ich aż ponad 68 tysięcy. Szacunki wskazują, że w tym sezonie potrzebującym wydawanych będzie 200 talerzy z zupą dziennie. Ten projekt uzupełnia istniejący system wsparcia dla osób bezdomnych i ubogich, obejmujący finansowane i współfinansowane przez miasto schroniska, noclegownie czy jadłodajnie.

Osoby w kryzysie  bezdomności  we Wrocławiu

Bezdomność niewątpliwie należy do jednych z najtrudniejszych do rozwiązania problemów społecznych. We Wrocławiu jest ponad 900 osób bezdomnych – liczba ta od kilku lat utrzymuje się na tym samym poziomie. W większości są to osoby przebywające w placówkach. Bardzo rzadko powodem bezdomności konkretnej osoby jest tylko jeden czynnik. Najczęściej wynika ona z wielu, często nakładających się na siebie przyczyn – bezrobocia, ubóstwa, rozpadu rodziny, uzależnienia, przemocy w rodzinie, zadłużenia i eksmisji, czy kryzysu psychicznego. Dlatego ważne jest, by reagować, jeśli widzimy kogoś, kto potrzebuje pomocy.

W sezonie niskich temperatur liczba osób bezdomnych przebywających w placówkach wzrasta o 20 – 30%. dlatego – od 1 października 2022 do 30 kwietnia 2023 roku – uruchamiana jest całodobowa Ogrzewalnia dla osób bezdomnych przy ul. Gajowickiej 62.

We Wrocławiu działa łącznie 13 placówek – 11 schronisk, ogrzewalnia i noclegowania. Ośrodki te prowadzone są na zlecenie Urzędu Miejskiego we Wrocławiu przez organizacje pozarządowe (to m.in.: Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta – Koło Wrocławskie, Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej im. Kardynała Wyszyńskiego, Stowarzyszenie Ludzie Ludziom, Homo Sacer, Akson, Stowarzyszenie Nadzieja, Stowarzyszenie Pierwszy Krok).

– „Nikt zmarznięty i głodny, kto zapuka do takiej placówki, nie zostaje odsyłany. Każda z tych placówek jest przygotowana na doraźną pomoc. Jeśli nie może danego dnia kogoś pomieścić – pracownik dzwoni do innych ośrodków i znajduje takiej osobie miejsce „– mówi Bartłomiej Świerczewski, Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia. 

W placówkach całorocznych udostępnionych jest około 650 miejsc dla osób w kryzysie bezdomności. Dodatkowo w okresie zimowym, możliwe jest uruchomienie kolejnych 100 miejsc.

Działania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Zimą pracownicy socjalni zbierają informacje o wolnych miejscach w placówkach pomocowych i na bieżąco przekazują informacje do Centrum Zarządzania Kryzysowego we Wrocławiu. Każdego roku – w godzinach porannych i  popołudniowo-wieczornych – razem ze Strażą Miejską patrolują ulice Wrocławia. Nawiązują kontakt z osobami bezdomnymi i żebrzącymi by zminimalizować przypadki zamarznięć poprzez udzielenie informacji i pomocy. Dodatkowo rozdają samopodgrzewające posiłki. Dzięki wspólnym patrolom udaje się dotrzeć do  osób bezdomnych przebywających na ogródkach działkowych, strychach, w piwnicach, w pustostanach, a także w innych miejscach niemieszkalnych. Otrzymują one ulotki i informatory z adresami wszystkich placówek pomocowych i jadłodajni na terenie Wrocławia, gdzie mogą uzyskać schronienie i odzież, a także gorący posiłek.

– Szczególnie ważna jest reakcja i wrażliwość każdego z nas – szczególnie teraz, gdy spada temperatura. Za każdym razem kiedy widzimy, że ktoś śpi na ławce, przystanku autobusowym czy gdziekolwiek zobaczymy, że potrzebuje pomocy – nie bądźmy obojętni i zaalarmujmy służby –  podkreśla Andrzej Mańkowski, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu.

Aktywizacja zawodowa

Osoby bezdomne w ośrodkach zapraszane są do różnego rodzaju projektów aktywizujących. To szkolenia, staże, spotkania z doradcami zawodowymi, pomoc psychologiczna oraz prawna. Osoby w kryzysie bezdomności biorą także udział w projektach mieszkaniowych, dzięki którym wychodzą z bezdomności i się usamodzielniają np. Housing First, Droga do domu czy Trampolina.

Od dwóch lat Miasto jest członkiem Wrocławskiej Spółdzielni Socjalnej, która zatrudnia osoby (głównie mężczyzn) z noclegowni. Malują, koszą trawniki, sprzątają mieszkania komunalne. Koordynatorzy znajdują takie obszary, w których można zlecać im różnego rodzaju prace. Dzięki tej spółdzielni zaczynają płacić ZUS, podatki oraz regulują swoje zobowiązania.

mat. prasowe

Nasze audycje

Nasze audycje

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content