Sejm zajmie się obroną wolności chrześcijan

Być może jeszcze w tym roku Sejm zajmie się obywatelskim projekt nowelizacji Kodeksu karnego w zakresie ochrony wolności religijnej, który został skierowany do pierwszego czytania. Projekt nakłada kary za wyszydzenie Kościoła lub związku wyznaniowego.

Projekt zmienia m.in. art. 195 Kodeksu karnego, który przewiduje karę 2 lat więzienia za złośliwe przeszkadzanie publicznemu wykonywaniu aktu religijnego Kościoła lub innego związku wyznaniowego o uregulowanej sytuacji, pogrzebowi, uroczystościom lub obrzędom żałobnym. Projekt proponuje zmianę art. 195 Kk poprzez wykreślenie słowa „złośliwie”. Mówi Agnieszka Soin – poseł na Sejm.

Jak zaznacza poseł na Sejm Agnieszka Soin w ostatnim czasie jesteśmy świadkami wielu takich incydentów.

Nowelizacja wprowadza zmiany w art. 196 Kk, który mówi o obrażaniu uczuć religijnych poprzez niszczenie przedmiotów kultu religijnego czy znieważanie miejsc kultu. 

Projekt, nazywany przez jego inicjatorów posłów Solidarnej Polski „W obronie wolności chrześcijan”, penalizuje publiczne lżenie lub wyszydzanie Kościoła lub związku wyznaniowego.

Pod inicjatywą podpisało się ok. 380 tys. osób.

Nasze audycje

Nasze audycje

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content