Dolnośląskie WOT ramię w ramię ze szwajcarską armią 

W ramach istniejącego w Wojskach Obrony Terytorialnej programu współpracy międzynarodowej, poszczególne Brygady Obrony Terytorialnej ściśle współpracują z wojskami innych krajów. 16. Dolnośląska Brygada Obrony Terytorialnej nawiązała relacje z siłami zbrojnymi Szwajcarii.

Dowódca 16. DBOT, płk Artur Barański, przedstawił szczegóły dotyczące rozpoczętej współpracy i planów na najbliższy rok.

Położenie geograficzne to tylko jeden z czynników, który determinował wybór partnera do współpracy zagranicznej przez dolnośląski WOT.

Trwa formowanie 163. batalionu lekkiej piechoty, którego specjalizacją będą działania w terenie górskim, szczególnie wspierające społeczność zamieszkałą w południowej części województwa dolnośląskiego.

Osoby, które rozpatrują zgłoszenie swojej kandydatury do Wojsk Obrony Terytorialnej, powinny pamiętać o warunkach jakie należy spełnić, by móc ubiegać się o przyjęcie w szeregi tego rodzaju sił zbrojnych.

Poniżej przypominamy wymagania formalne.

  • Obywatelstwo polskie.
  • Zdolność fizyczna i psychiczna do pełnienia czynnej służby wojskowej.
  • Wiek od 18 – 55 lat dla szeregowych i do 63 lat dla podoficerów i oficerów.
  • Nie był karany za przestępstwo umyślne.
  • Nie był przeznaczony do służby zastępczej.
  • Nie posiada nadanego przydziału kryzysowego.
  • Nie jest reklamowany od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny lub w przypadku nadania przydziału organizacyjno-mobilizacyjnego w formie zbiorowej listy imiennej w jednostce przewidzianej do militaryzacji.

Nasze audycje

Nasze audycje

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content