Zbrodnia w wirtualnej rzeczywistości

fot. Pexels

Na Uniwersytecie Wrocławskim otworzono Specjalistyczną Pracownię Kryminalistyki. Jest to przestrzeń w technologii VR, dedykowana studentom prawa i kryminologii, którzy będą mogli prawie namacalnie dokonać oględzin miejsca zbrodni, a także przeprowadzać pełen proces zbierania, analizy i zabezpieczenia śladów przestępstwa. Stworzony we współpracy z firmą Asseco symulator to jedno z najnowocześniejszych tego typu rozwiązań na świecie.

Nauka z wykorzystaniem symulatora to połączenie dydaktyki z wykorzystaniem nowoczesnych technologii i możliwości stałego, kreatywnego zaskakiwania studentów, dzięki czemu będą lepiej przygotowani do rzeczywistego wykorzystania swojej wiedzy. O tym, czego mogą spodziewać się słuchacze uczelni, mówi dr Sylwia Skubisz-Ślusarczyk, adiunkt w Katedrze Kryminalistyki UWr.

Symulator to nie tylko okazja do obejrzenia miejsca przestępstwa.

Z możliwości, jakie oferuje Specjalistyczna Pracownia Kryminalistyki, skorzystają studenci różnych kierunków. Tłumaczy dr Sylwia Skubisz-Ślusarczyk.

Oprócz sprawdzania swoich umiejętności w praktyce, słuchacze staną przed zadaniami związanymi z podziałem obowiązków i zarządzaniem zespołem, mówi dr Iwona Zieniewicz, adiunkt w Katedrze Kryminalistyki UWr.

Zanim jednak ktokolwiek trafi do wirtualnej rzeczywistości, będzie musiał przejść odpowiednie przygotowanie merytoryczne, wyjaśnia dr Sylwia Skubisz-Ślusarczyk.

Dr Rafał Cieśla, adiunkt w Katedrze Kryminalistyki UWr — podkreśla, że przygotowywane dla studentów scenariusze wydarzeń, bazują na zdarzeniach ze świata rzeczywistego.

Prace nad projektem realizuje Centrum Technologii Wirtualnej Rzeczywistości na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Projekt „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego II na lata 2019-2023” o łącznej 7.675 267,60 zł uzyskał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego „Wiedza Edukacja Rozwój”, Oś Priorytetowa nr 3 „Szkolnictwo Wyższe dla Gospodarki i Rozwoju”, Działanie 3.1 „Kompetencje w Szkolnictwie Wyższym”.

Nasze audycje

Nasze audycje

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content