11 listopada to zapis bezprecedensowego sukcesu politycznego

niepodlegla.gov.pl

Obchodzimy 104. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Historyk UWr i IPN – profesor Krzysztof Kawalec w audycji „Odkrywamy historię z IPN” mówi jak udało się polskiemu społeczeństwu przetrwać 123 lata niewoli? Jakie wyzwania stały przed nowym państwem? i dlaczego święto niepodległości obchodzimy 11 listopada?

O układzie politycznym w Europie przed odzyskaniem niepodległości przez Polskę, mówi historyk UWr i IPN – profesor Krzysztof Kawalec.

-Rezultat wojny łączył się z klęską trzech państw o statusie mocarstwowym, które wcześniej podzieliły ziemie dawnej Rzeczpospolitej, dodaje profesor.

-Gdyby niewola trwała dłużej należało, by się liczyć z bardzo dużym prawdopodobieństwem, zanikiem polskości np. w zaborze pruskim.

Odbudowa państwa polskiego po 123 latach niewoli była wydarzeniem przełomowym. Wysiłek wielu Polaków, trud i ofiara poniesiona na frontach I wojny światowej oraz aktywne działania dyplomatyczne doprowadziły do narodzenia się II Rzeczypospolitej. Jednym z ojców niepodległości jest Józef Piłsudski, który cieszył się zaufaniem na lewicy.

Kolejnym liderem procesu odzyskania przez Polskę niepodległości był Roman Dmowski.

– Można zatem mówić o cudzie niepodległości. W styczniu 1919 roku obie orientacje Piłsudskiego i Dmowskiego pogodziły się i zostały przeprowadzone wybory do sejmu ustawodawczego i Polska miała jedną reprezentację polityczną.

Jednym z wyzwań stojących przez nowym państwem było ustalenie granic, wojna na Wschodzie, zorganizowanie wojska czy bieda.

Kolejnym wyzwaniem było ustawodawstwo społeczne.

Istotną kwestią było utrzymywanie stosunków z państwami Zachodu.

11 listopada był początkiem drogi Polski. To zapis bezprecedensowego sukcesu politycznego, podkreśla prof. Krzysztof Kawalec, historyk UWr i IPN.

Do ojców niepodległości zaliczamy także takie osoby jak: Ignacy Jan Paderewski, Wincenty Witos, Wojciech Korfanty czy Ignacy Daszyński.

Nasze audycje

Nasze audycje

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content