Powiat wrocławski przekazał 1,5 mln zł na publiczny transport zbiorowy

fot. Radio Rodzina

Powiat Wrocławski udzielił pomocy finansowej gminom położonym na obszarze Powiatu na realizację zadań  w zakresie organizowania publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich. Pomoc finansowa przybrała formę dotacji celowej, którą gminy muszą wykorzystać do końca 2022 roku.

– Zaprosiliśmy przedstawicieli gmin powiatu wrocławskiego w celu przekazania promes – mówi Roman Potocki – Starosta Powiatu Wrocławskiego.

– Z zarządem podjęliśmy decyzje, aby dopłacić do komunikacji zbiorowej gmin powiatu wrocławskiego – mówi Andrzej Szawan – Wicestarosta Powiatu Wrocławskiego.

– Najwięcej dostanie gmina, która ma najbardziej rozwinięty system – dodaje Andrzej Szawan.

– Każde środki są niezwykle ważne – podkreślił Lesław Kubik – zastępca burmistrza Siechnic.

Na wskazaną pomoc gminom Powiat Wrocławski przeznaczył w 2022 r. łączną kwotę 1.500.000,00 zł. 

Udzielenie przez Powiat Wrocławski dotacji celowej we wskazanym zakresie jest w 2022 roku projektem pilotażowym, którego funkcjonowanie i weryfikacja we współpracy  z gminami pozwoli podjąć Zarządowi Powiatu Wrocławskiego kolejne działania w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

Nasze audycje

Nasze audycje

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content