Program pilotażowy „Powiat Wrocławski promuje e-zdrowie”

fot. Radio Rodzina

Powiat Wrocławski promuje E-zdrowie!

Zapraszamy do projektu osoby 65 plus oraz kobiety po 34 tygodniu ciąży!

Seniorom oferujemy walizkę telemedyczną czyli kompleksowe rozwiązanie do

przeprowadzenia szybkich badań w terenie,

kobietom w zaawansowanej ciąży zdalne, całodobowe KTG z monitoringiem aż do

dnia porodu!

W ramach programu Powiat Wrocławski oferuje seniorom oraz kobietom w ciąży, możliwość skorzystania z telemedycznych usług , czyli w zakresie usług tzw. e-zdrowia, mając na celu edukację w zakresie zdrowia i profilaktyki zdrowotnej i poprawę dostępności usług –  niezależnie od lokalizacji. Alternatywa ta jest szczególnie ważna teraz, w okresie jesiennym, gdzie występują wzmożone występowania przeziębień oraz w trwającym dalej stanie zagrożenia epidemiologicznego. Zarówno osoby starsze i kobiety w ciąży mogą czuć niepokój przebywając w zatłoczonych przychodniach, wsród chorych, stąd Zarząd Powiatu Wrocławskiego wyszedł z inicjatywą wykorzystania możliwości najnowszych technologii telemedycznych wsród mieszkańców powiatu.

KOBIETY W CIĄŻY 

1. Program pilotażowy skierowany jest do kobiet w przypadku:

a)   ciąży pojedynczej;

b)   co najmniej 34 tygodnia ciąży;

c)   zamieszkania terenu powiatu wrocławskiego, poświadczone danymi np. z karty ciąży kobiety lub dokumentu potwierdzającego zameldowanie na terenie gmin powiatu;

2. Pierwszeństwo w programie mają kobiety z ciążą powikłaną np. cukrzyca, nadciśnienie itp.

3. Program pilotażowy w zakresie promocji powiatu pn.: „Powiat Wrocławski promuje e- zdrowie”, w postaci zdalnej usługi cyfrowej wsparcia kobiet w trzecim trymestrze ciąży, składa się z:

a)   wypożyczenia przenośnego aparatu KTG;

b)  analizy i interpretacji (opis) zarejestrowanego zapisu usługi KTG wykonanego w warunkach domowych przy użyciu w/w aparatu KTG i przesłanego zdalnie do całodobowego Centrum Monitoringu Położniczego.

Zapewniona będzie kliniczna jakość zapisów badań w domu oraz możliwość wykonania całodobowo, przez 7 dni w tygodniu, w tym również w dni świąteczne wykonania telemedycznego KTG przez uczestniczki programu oraz analizowanie zapisów badań i interpretację wyników KTG całodobowo przez 7 dni w tygodniu.

W przypadku stwierdzonych nieprawidłowości wyników badania, wykonanego całodobowo, kobieta jest niezwłocznie informowana telefonicznie przez pracownika Centrum Monitoringu Położniczego o wyniku usługi i dalszych krokach postępowania. Urządzenia do telemedycznego KTG przekazywane kobietom są spełniają wszelkie wymogi określone przepisami prawa UE i posiadają odpowiednie zgody i certyfikaty bezpieczeństwa UE w zakresie dopuszczającym go do użytku i są narzędziem wspomagającym proces opieki prenatalnej (nie zwalnia kobiety ciężarnej z obowiązku pozostawania w trakcie ciąży pod opieką wykwalifikowanego personelu medycznego).

SENIORZY

Program będzie się składać z:

a)   wykonania pomiarów parametrów fizjologicznych organizmu przy użyciu składowych urządzeń walizki telemedycznej;

b)  analizy i interpretacji (opis) zarejestrowanych zapisów parametrów wykonanych w warunkach poza placówką medyczną, przesłanych zdalnie do całodobowego Centrum Analiz.

Działanie systemu wsparcia seniorów realizowane będzie poprzez świadczenie usług cyfrowych klinicznej jakości, opartych na przeprowadzanych przez wykwalifikowaną kadrę pomiarach parametrów życiowych m.in.: ciśnienia tętniczego, 12 kanałowego EKG, masy ciała i wzrostu, pirometrii i saturacji. Podczas sesji zaprezentowany zostanie sprzęt telemedyczny do samodzielnej obsługi przez seniora w warunkach domowych wraz z instruktażem. Dodatkowo każdy uczestnik programu otrzyma podsumowanie wykonanych pomiarów wraz z interpretacją parametrów życiowych organizmu w ciągu 48 godzin oraz zalecenia lekarskie i skierowania do ewentualnej dalszej diagnostyki. Program pilotażowy  « Powiat Wrocławski promuje E-zdrowie » jest pierwszym etapem działań w zakresie zdrowia planowanych przez Powiat Wrocławski w nadchodzącym roku.

Więcej informacji na stronie powiatwroclawski.pl

Nasze audycje

Nasze audycje

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content