II Forum Seniorów Powiatu Wrocławskiego

mat. prasowe

Dnia 28 października br. odbyło się II Forum Seniorów Powiatu Wrocławskiego. Tegoroczne spotkanie Seniorów zostało zorganizowane w Hotelu Ibis Styles we Wrocławiu przy współpracy Stowarzyszenia Animacji i Rozwoju Lokalnego z Powiatem Wrocławskim. Do udziału w spotkaniu zostało zaproszonych 85 seniorów, reprezentujących wszystkie gminy Powiatu Wrocławskiego.

Uroczystego otwarcia II Forum Seniorów Powiatu Wrocławskiego dokonał Starosta Powiatu Wrocławskiego Roman Potocki. Starosta zaprezentował najważniejsze wydarzenia, które miały miejsce w Powiacie na przestrzeni ostatnich miesięcy, omówił działalność Rady Biznesu Powiatu Wrocławskiego oraz projekt pn. „Klub Młodego Przedsiębiorcy”.

– Cieszę się, że spotykamy się dziś w tak licznym gronie – mówi starosta Roman Potocki – Niezmierni nam miło, że na stałe nasi seniorzy wpisują się w politykę partycypacji […], również chciałbym dodać, iż w przyszłym roku planujemy spotkanie naszych trzech Rad, oczywiście Rady Seniorów Powiatu Wrocławskiego, Rady Młodzieży Powiatu Wrocławskiego i  Rady Biznesu Powiatu Wrocławskiego.

Następnie Starosta przekazał głos Dyrektor Wydziału Organizacyjno-Prawnego Beacie Pierzchale, która uroczyście powitała każdą z gmin z osobna a w dalszych częściach moderowała całe wydarzenie.

W spotkaniu wzięli również udział Przewodniczący Rady Powiatu Wrocławskiego Piotr Chmurzyński, Wiceprzewodniczący Rady PowiatuWrocławskiego Anna Chmielewska, Wicestarosta Powiatu Wrocławskiego Andrzej Szawan, Członek Zarządu Powiatu Wrocławskiego Wiesław Zając, Sekretarz Powiatu Wrocławskiego Anna Żygadło, Członek Zarządu oraz opiekun Rady Seniorów Powiatu Wrocławskiego Barbara Kosterska oraz gość specjalny Agnieszka Soin Poseł na Sejm RP.

Podczas II Forum Seniorów Powiatu Wrocławskiego, gości mieli możliwość wysłuchania ciekawych  prelekcji.

Pierwszym tematem poruszanym na Forum była „Działalność Zarządu Powiatu Wrocławskiego w 2022 r.” zaprezentowana przez Starostę Powiatu Wrocławskiego Romana Potockiego. Program  pilotażowy – „Powiat wrocławski promuje e-zdrowie” zaprezentowany przez Dyrektor Wydziału Promocji i Wsparcia Społecznego Aleksandrę Podgórską zaznajomił zebranych z założeniami programu i sprzętem medycznym, który zostanie przekazany do grupy seniorów oraz kobiet w ciąży: walizka telemedyczna (system wsparcia seniorów oparty na telemedycznch pomiarach parametrów życiowych) oraz zdalne KTG dla kobiet od 34 tygodnia ciąży (bezpłatne wsparcie kobiet w trzecim trymestrze ciąży, poprzez zdalny całodobowy monitoring dobrostanu płodu za pomocą urządzenia KTG; bezpłatna analiza zawierająca wyliczone najważniejsze parametry tzw. Dobrostanu płodu, np. tachykardię, bradykardię, akceleracje i inne.)

Następnie uczestnicy wysłuchali zapowiedzi serii podkastów –  „Twój Lekarz radzi” – Fundacji Promocji Zdrowia – Twój Lekarz, zaprezentowanej przez gościa II Forum Seniorów Powiatu Wrocławskiego Dariusza Litery oraz prelekcji „Przeciwdziałanie nowym metodom oszustw skierowanych przeciw Seniorom” wygłoszonej przezprzedstawiciela Miejskiej Komendy Policji we Wrocławiu asp. Michała Kawalca.

„Założenia Strategii Rozwoju Oświaty Powiatu Wrocławskiego” – przedstawiła Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Agnieszka Kosztyło-Pałys oraz przedstawicielki Uniwersytetu Wrocławskiego Hanna Achremowicz Karolina Patrzałek. Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu pod koniec wystąpienia zapowiedziała, iż w listopadzie br. rozpoczną się konsultacje nad Strategią Rozwoju Oświaty Powiatu Wrocławskiego, do których serdecznie zaprasza wszystkich Seniorów Powiatu Wrocławskiego.

Ostatnim, a za razem najbardziej żywiołowym i barwnym elementem spotkania były prezentacje Seniorów z gmin Powiatu Wrocławskiego, podczas których Seniorzy przedstawiali swoje talenty artystyczne m.in. śpiewy, tańce, skecze kabaretowe oraz relacje fotgraficzne z działalności Klubów Seniora i stowarzyszeń, do których przynależą. Szczególnie duże wrażenie na gościach zrobił występ Klubu Seniora „Złota Jesień” z Gminy Czernica oraz Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów z Gminy Kobierzyce.

W spotkaniu wzięły również udział Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu Arleta Szmigielska oraz Zastępca Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu Magdalena Kuźnicka oraz Zastępca Dyrektora Wydziału Organizacyjno-Prawnego Joanna Brodowska.

Szczególne podziękowania kierujemy do Pani Arlety Ciarczyńskiej i  Pana Piotra Drzewińskiego za współorganizację wydarzenia. II Forum Seniorów Powiatu Wrocławskiego jest elementem projektu pn. „Seniorzy radzą” współfinansowanego z budżetu Powiatu Wrocławskiego, realizowanego przez Stowarzyszenie Animacji i Rozwoju Lokalnego.

Zapraszamy do zapoznania się z fotorelacją na stronie FB Powiatu Wrocławskiego: https://www.facebook.com/powiatwroclawski

Nasze audycje

Nasze audycje

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content