Apel do Komisji Europejskiej o nieblokowanie środków dla Dolnego Śląska

fot. Radio Rodzina

Samorządowcy z Subregionu Wałbrzyskiego wspólnie z Zarządem Województwa podpisali apel do Komisji Europejskiej o nieblokowanie środków Funduszu Sprawiedliwej Transformacji dla Dolnego Śląska. Dokumenty złożono w przedstawicielstwie unijnej instytucji we Wrocławiu.

Od wielu tygodni trwa dyskusja nad wykorzystaniem środków europejskich na Dolnym Śląsku. Program dla naszego regionu „Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027” przygotowany był już od dwóch lat.

Mówi Grzegorz Macko, Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego.

Apel do Komisji ws. transformacji w Subregionie Wałbrzyskim podpisali także wszyscy członkowie Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. – podkreśla Przewodniczący Andrzej Jaroch.

Jak zaznacza Krzysztof Maj z Zarządu Województwa pieniądze są potrzebne na przekształcenie gospodarki i tworzenie nowych miejsc pracy.

Przyczyną blokowania środków może być działająca wciąż kopalnia węgla Heddi II w Ścinawce Średniej (gmina Radków), która służy do produkcji energii przemysłowej. – mówi Tymoteusz Myrda, członek Zarządu Województwa.

Podpisane dokumenty zostały złożone w Przedstawicielstwie Regionalnym Komisji Europejskiej we Wrocławiu. Do spotkania z przedstawicielami instytucji nie doszło.

Zapisy dotyczące FST dla Subregionu Wałbrzyskiego, ujęte w Terytorialnym Planie Sprawiedliwej Transformacji dla Województwa Dolnośląskiego Subregion Wałbrzyski i programie regionalnym Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021 – 2027, zostały przygotowane na drodze partnerskiego dialogu z udziałem licznych interesariuszy: przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, podmiotów gospodarczych oraz organizacji społecznych.

Stanowią one kompromis, mający na celu wyrównanie szans rozwojowych subregionu szczególnie dotkniętego niedokończoną transformacją oraz osiągnięcie ambitnych celów nakreślonych przez Komisję Europejską w strategii Zielonego Ładu do 2030 roku.

Niezaakceptowanie zapisów Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji skutkować będzie brakiem możliwości przeprowadzenia wielu ważnych działań na rzecz obywateli, środowiska i nowoczesnej, nieemisyjnej gospodarki. Doprowadzi to do nasilenia negatywnych procesów społecznych i gospodarczych w subregionie. – podkreśla Zarząd Województwa Dolnośląskiego.

Nasze audycje

Nasze audycje

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content