Bezpieczeństwo i zmiany we wrocławskim ruchu drogowym w związku z Dniem Wszystkich Świętych

fot. Tomasz Król/Radio Rodzina

Nadchodzących kilka dni będzie upływało pod znakiem przygotowań do Dnia Wszystkich Świętych, a także podróżowania do miejsc wiecznego spoczynku naszych najbliższych. We Wrocławiu wprowadzane są zmiany w ruchu drogowym i funkcjonowaniu komunikacji miejskiej, szczególnie w pobliżu nekropolii. 9 dodatkowych linii tramwajowych i 7 linii autobusowych to tylko część zmian czekających na mieszkańców Wrocławia.

Zapytaliśmy Andrzeja Brzozę, zastępcę dyrektora Wydziału Inżynierii Miejskiej Urzędu Miejskiego Wrocławia o to, na co powinniśmy zwracać uwagę w nadchodzących dniach i gdzie czekają nas największe zmiany.

Dla tych, którzy zdecydują się na dotarcie do grobu swoich bliskich samochodem, zostaną przygotowane dedykowane parkingi.

Adam Więcek, koordynator transportu publicznego Biura Zrównoważonej Mobilności UMW, poinformował jakie zmiany w dniach poprzedzających 1 listopada czekają na korzystających z MPK Wrocław.

Dopytaliśmy jakie są plany pod względem komunikacji miejskiej w Dzień Wszystkich Świętych.

Uczestnicy ruchu drogowego powinni pamiętać o zmianach w oznakowaniu i konieczności dostosowania się do poleceń osób kierujących ruchem. Podstawowym obowiązkiem jest jednak zapewnienie bezpieczeństwa sobie i innych użytkownikom dróg.

O tym co nadchodzące dni oznaczają dla MPK Wrocław zapytaliśmy prezesa spółki – Krzysztofa Balawejdera, który przy okazji apeluje do podróżujących o zwrócenie uwagi na trzy podstawowe zasady.

Zmiany organizacji ruchu obejmują rejony następujących cmentarzy:

·        Osobowickiego,
·        Grabiszyńskiego,
·        Św. Wawrzyńca przy ul. Bujwida,
·        Św. Rodziny przy ul. Smętnej,
·        Św. Ducha przy ul. Bardzkiej,
·        przy ul. Złocieniowej,
·        przy ul. Jerzmanowskiej,
·        przy ul. Trzmielowickiej,
·        przy ul. Zabrodzkiej,
·        przy ul. Gorlickiej,
·        przy ul. Działkowej,
·        przy ul. Kiełczowskiej,
·        przy ul. Brodzkiej.

CMENTARZ OSOBOWICKI
Od 22 października 2022 r. (sobota) w rejonie Cmentarza Osobowickiego na ulicy Łużyckiej obowiązują ograniczenia w parkowaniu pojazdów.
Dla komunikacji indywidualnej udostępniony zostanie parking niestrzeżony na 250 miejsc postojowych, usytuowany pomiędzy cmentarzem, a nasypem kolejowym.
1 listopada 2022 r. zamknięte dla ruchu kołowego ogólnodostępnego z wyjątkiem pojazdów komunikacji zbiorowej i TAXI zostaną następujące ulice:
–        Osobowicka – na odcinku od mostu Osobowickiego do mostu Milenijnego,
–        Bezpieczna,
–        Łużycka,
–        Jugosłowiańska oraz przyległe ulice osiedla Różanka
–        Władysława Reymonta – na odcinku od ulicy Kleczkowskiej do ulicy Na Polance, dla kierunku wyjazd z Miasta.

Postój TAXI wyznaczono na ulicy Osobowickiej przed skrzyżowaniem z ulicą Łużycką.
1 listopada 2022 r. na moście Milenijnym na odcinku od Popowickiej do Osobowickiej (kierunek od Popowickiej) prawy pas ruchu funkcjonować będzie wyłącznie jako pas dla komunikacji autobusowej.
1 listopada 2021 na ulicy Kleczkowskiej od ulicy Reymonta do ulicy Struga zostanie wprowadzony jeden kierunek ruchu.
Dla potrzeb komunikacji indywidualnej zorganizowany zostanie parking na terenie Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych przy ulicy Obornickiej. Parking funkcjonować będzie w dniach od 29 października do 31 października 2022 od 7:00 do 18:00 oraz 1 listopada 7:00-20:00 – parking bezpłatny.
Dojazd do parkingu odbywać się będzie następującymi ulicami:
Z KIERUNKU PÓŁNOCNEGO – Poznań, Leszno:
–        ul. Żmigrodzką,
–        Obwodnicą Śródmiejską,
–        ul. Obornicką.

Z KIERUNKU POŁUDNIOWEGO – Jelenia Góra, Kudowa Zdrój, Wałbrzych:
–        m. Uniwersyteckim,
–        ul. Drobnera,
–        ul. Probusa,
–        ul. Trzebnicką,
–        m. Trzebnickim,
–        ul. Żmigrodzką,
–        ul. Broniewskiego,
–        ul. Obornicką.

Z KIERUNKU ZACHODNIEGO – Zielona Góra, Lubin:
–        ul. Kosmonautów,
–        ul. Lotnicza,
–        Obwodnicą Śródmiejską,
–        m. Milenijnym,
–        ul. Obornicką

Z KIERUNKU WSCHODNIEGO – Opole, Oława:
–        m. Uniwersyteckim
–        ul. Drobnera,
–        ul. Probusa,
–        ul. Trzebnicką,
–        m. Trzebnickim,
–        ul. Żmigrodzką,
–        ul. Broniewskiego,
–        ul. Obornicką.

CMENTARZ GRABISZYŃSKI
24 października 2022 roku od godzin porannych teren przy bramie bocznej cmentarza przeznaczony został dla potrzeb pętli autobusowej.
28 października 2022 r. od godz. 07:00 dla potrzeb kiermaszu świątecznego zamknięta dla ruchu kołowego zostanie część jezdni bocznej ulicy gen. Józefa Hallera.
1 listopada 2021 r. zamknięta dla ruchu kołowego z wyjątkiem komunikacji zbiorowej i TAXI będzie ulica Grabiszyńska na odcinku od ulicy Ostrowskiego do ulicy Jordanowskiej.
Wprowadzony zostanie jeden kierunek ruchu dla komunikacji indywidualnej na ulicy Ostrowskiego od ulicy Grabiszyńskiej do łącznika Ostrowskiego i Klecińskiej.
Ulica Ostrowskiego do ulicy dla komunikacji indywidualnej będzie od Grabiszyńskiej do łącznika Ostrowskiego z Klecińską jednokierunkowa. Pozostanie dwukierunkowa wyłącznie dla pojazdów komunikacji zbiorowej. Postój TAXI wyznaczono przy ulicy Fiołkowej.
Przystanek końcowy (pętla) autobusowych linii specjalnych zlokalizowano przy ulicy Grabiszyńskiej – brama boczna cmentarza.
Parkingi dla komunikacji indywidualnej od 29 października do 1 listopada 2022 r. zorganizowano przy Ostrowskiego pomiędzy WABCO i torami kolejowymi – bezpłatny oraz w dniu 1 listopada na ulicy Ostrowskiego – parking na terenie WABCO – bezpłatny.

CMENTARZ KIEŁCZOWSKI
1 listopada 2022 r. wprowadzony zostanie jeden kierunek ruchu na łączniku przy cmentarzu od ulicy Kiełczowskiej do Bierutowskiej z możliwością jednostronnego parkowania.

CMENTARZ ŚW. RODZINY – UL. SMĘTNA
28 października 2022 r. dla potrzeb kiermaszu świątecznego zamknięty zostanie dla ruchu kołowego sięgacz ulicy Smętnej do bramy wjazdowej cmentarza.

1 listopada 2022 r. zamknięte dla ruchu kołowego zostaną ulice:
–        Smętna,
–        Narcyzy Żmichowskiej,
–        Emilii Plater,
–        Partyzantów – na odcinku od ulicy Monte Cassino do ulicy Smętnej,
–        Adama Mickiewicza (jezdnia boczna).

CMENTARZ ŚW.WAWRZYŃCA – UL.BUJWIDA
28 października 2022 r. dla potrzeb kiermaszu świątecznego zamknięta dla ruchu kołowego zostanie ulica Bujwida na odcinku od ulicy Sopockiej do wjazdu na teren ogródków działkowych.
1 listopada 2021 r. zamknięte się dla ruchu kołowego zostaną następujące ulice:
–        Bujwida na odcinku od ulicy Sienkiewicza do wjazdu na teren ogródków działkowych,
–        Sopocka,
–        Liskego,
–        Czerwonego Krzyża.

CMENTARZ ŚW. DUCHA – UL.BARDZKA
Dla potrzeb komunikacji indywidualnejw rejonie cmentarza zorganizowany zostanie parking płatny na terenie przy ulicy Buforowej 2.
Na ulicy Morwowej zostanie wprowadzony 1 listopada 2022 r. jeden kierunek ruchu od ulicy Bardzkiej do ulicy Ziębickiej. Część jezdni ulicy Morwowej przeznaczona zostanie do parkowania pojazdów.

CMENTARZE PRZY ULICACH :
·        JERZMANOWSKIEJ,
·        TRZMIELOWICKIEJ,
·        ZABRODZKIEJ,
·        GORLICKIEJ,
·        DZIAŁKOWEJ,
·        KIEŁCZOWSKIEJ,
·        BRODZKIEJ.
Od 22 października 2022 r. wprowadzone zostały zakazy zatrzymywania się pojazdów w bezpośrednim sąsiedztwie cmentarzy.

CMENTARZ PRZY UL. ZŁOCIENIOWEJ
1 listopada 2022 r. zamknięty dla ruchu kołowego zostanie ślepy odcinek drogi dojazdowej do cmentarza od strony ulicy Starodębowej oraz ulica Przylaszczkowa od strony ulicy Malwowej.

HANDEL W REJONIE CMENTARZY.
Kiermasz świąteczny trwać będzie od 28 października do 1 listopada 2022 r.
Stanowiska handlowe wyznaczone zostaną przy:
–        cmentarzu Osobowickim na terenie parkingu pomiędzy cmentarzem a nasypem kolejowym,
–        cmentarzu Grabiszyńskim na jezdni bocznej ulicy gen. Józefa Hallera,
–        cmentarzu Św. Wawrzyńca wzdłuż ulicy Bujwida,
–        cmentarzu Św. Rodziny wzdłuż drogi dojazdowej do bramy głównej.

PRACA SYGNALIZACJI ŚWIETLNYCH.
Część sygnalizacji świetlnych w bezpośrednim rejonie cmentarzy Osobowickiego i Grabiszyńskiego będzie pracować w trybie „światło żółte pulsujące”.
We wszystkich newralgicznych punktach dojazdowych do cmentarzy wystawione będą posterunki Policji, Straży Miejskiej i służb MPK.

ZMIANY W ZAKRESIE KOMUNIKACJI ZBIOROWEJ

24-28 października 2022 r. (poniedziałek-piątek):
Linia A
Dodatkowo zatrzymuje się na przystanku Grabiszyńska (Cmentarz II).
Linia K
W godzinach 9:00 – 17:00 wszystkie kursy zostaną przedłużone w obu kierunkach od
ulicy Świeradowskiej przez przystanek Bardzka (Cmentarz) do przystanku Buforowa
(Rondo) – ronda przy skrzyżowaniu ulicy Buforowej i Terenowej.
Linia 121
W godzinach od 9:00 do 14:00 linia będzie kursowała z częstotliwością co 15 minut.
Linia 319
W godzinach od 9:00 do 14:00 utrzymane zostaną kursy w obu kierunkach na trasie
Kamieńskiego (pętla) – Grabiszyńska (Cmentarz II) z częstotliwością co 15 minut.
Zmiana statusu przystanku:
Przystanek autobusowy „Bardzka (Cmentarz)” nr 21135 i 21136 dla wszystkich
dziennych linii autobusowych posiada status przystanku stałego.

29-30 października 2022 r. (sobota-niedziela):
Linia A
Dodatkowo zatrzymuje się na przystanku Grabiszyńska (Cmentarz II).
Linia K
W godzinach 9:00 – 18:00 wszystkie kursy zostaną przedłużone w obu kierunkach od
ulicy Świeradowskiej przez przystanek Bardzka (Cmentarz) do przystanku Buforowa
(Rondo) – ronda przy skrzyżowaniu ulicy Buforowej i Terenowej.
Linia N
W godzinach od 9:00 do 18:00 wszystkie kursy do pętli przy ulicy Litewskiej
i z powrotem do Petrusewicza będą realizowane przez Cmentarz Kiełczowski.
Linia 118
W godzinach od 9:00 do 18:00 zostaną uruchomione dodatkowe kursy do pętli Wojnów
z częstotliwością co 60 minut.
Linia 123
W godzinach od 11:00 do 17:00 będzie kursowała z częstotliwością co 15 minut
wg specjalnego rozkładu (dodatkowe kursy będą realizowane na trasie Leśnica – Pracze
Odrzańskie – Leśnica).
Linia 146
W godzinach 9:00 – 18:00 wszystkie kursy zostaną przedłużone w obu kierunkach od
ulicy Bardzkiej przez przystanek Bardzka (Cmentarz) do przystanku Buforowa (Rondo)
– ronda przy skrzyżowaniu ulicy Buforowej i Terenowej.
Zmiana statusu przystanku:
Przystanek autobusowy „Bardzka (Cmentarz)” nr 21135 i 21136 dla wszystkich
dziennych linii autobusowych posiada status przystanku stałego.
Zmiany lokalizacji przystanków:
– przystanek autobusowy nr 23002 „most Osobowicki” zostanie przeniesiony na
przystanek autobusowy nr 23102 (przystanek linii 129), natomiast tramwajowy
pozostaje bez zmian.

31 października 2022 r. (poniedziałek):
Linia A
Dodatkowo zatrzymuje się na przystanku Grabiszyńska (Cmentarz II).
Linia K
W godzinach 9:00 – 17:00 wszystkie kursy zostaną przedłużone w obu kierunkach od
ulicy Świeradowskiej przez przystanek Bardzka (Cmentarz) do przystanku Buforowa
(Rondo) – ronda przy skrzyżowaniu ulicy Buforowej i Terenowej.
Linia 121
W godzinach od 9:00 do 14:00 linia będzie kursowała z częstotliwością co 15 minut.
Linia 319
W godzinach od 9:00 do 14:00 utrzymane zostaną kursy w obu kierunkach na trasie
Kamieńskiego (pętla) – Grabiszyńska (Cmentarz II) z częstotliwością co 15 minut.
Zmiana statusu przystanku:
Przystanek autobusowy „Bardzka (Cmentarz)” nr 21135 i 21136 dla wszystkich
dziennych linii autobusowych posiada status przystanku stałego.

1 listopada 2022 r. (wtorek):
Linia A
Dodatkowo zatrzymuje się na przystanku Grabiszyńska (Cmentarz II).
Linia K
W godzinach 8:00 – 20:00 wszystkie kursy zostaną przedłużone w obu kierunkach od
ulicy Świeradowskiej przez przystanek Bardzka (Cmentarz) do przystanku Buforowa
(Rondo) – ronda przy skrzyżowaniu ulicy Buforowej i Terenowej.
Linia N
W godzinach od 8:00 do 20:00 wszystkie kursy do pętli przy ulicy Litewskiej
i z powrotem do Petrusewicza będą realizowane przez Cmentarz Kiełczowski.
Linia 118
W godzinach od 8:00 do 20:00 zostaną uruchomione dodatkowe kursy do pętli Wojnów
z częstotliwością co 60 minut.
Linia 123
W godzinach od 11:00 do 17:00 będzie kursowała z częstotliwością co 15 minut
wg specjalnego rozkładu (dodatkowe kursy będą realizowane na trasie Leśnica – Pracze
Odrzańskie – Leśnica).
Linia 146
W godzinach 9:00 – 18:00 wszystkie kursy zostaną przedłużone w obu kierunkach od
ulicy Bardzkiej przez przystanek Bardzka (Cmentarz) do przystanku Buforowa (Rondo)
– ronda przy skrzyżowaniu ulicy Buforowej i Terenowej.
Zmiana organizacji ruchu na ulicy Morwowej:
W związku z wprowadzeniem jednego kierunku ruchu na ulicy Morwowej, autobusy linii
100, 136 i 143 od przystanku „Tarnogaj” do przystanku „Gaj-pętla” będą kursowały
objazdem przez ulicę Tarnogajską, Armii Krajowej i Bardzką do Świeradowskiej
z pominięciem przystanku „Złotostocka”. W kierunku przeciwnym trasa dla linii
100, 136 i 143 pozostaje bez zmian.
Zmiana statusu przystanku:
Przystanek autobusowy „Bardzka (Cmentarz)” nr 21135 i 21136 dla wszystkich
dziennych linii autobusowych posiada status przystanku stałego.
Zmiany lokalizacji przystanków:
– przystanek tramwajowy nr 10605 „Kleczkowska” w kierunku Osobowic zostanie
przeniesiony za skrzyżowanie z ul. Kleczkowską na przystanek autobusowy nr 10705;
– przystanek autobusowy nr 23002 „most Osobowicki” zostanie przeniesiony na
przystanek autobusowy nr 23102 (przystanek linii 129), natomiast tramwajowy
pozostaje bez zmian;
– autobusy linii specjalnych kursujące w kierunku Mostu Osobowickiego, na ulicy
Osobowickiej będą zatrzymywały się tylko na przystanku tymczasowym przy
Bramie Głównej Cmentarza Osobowickiego i przy moście Osobowickim.12
– autobusy linii specjalnych kursujące w kierunku Mostu Milenijnego będą zatrzymywały
się na wszystkich przystankach w ciągu ulicy Osobowickiej;
– na ul. Grabiszyńskiej autobusy jadące w kierunku centrum będą zatrzymywały się na
dodatkowym przystanku „Grabiszyńska (cmentarz II)”, zlokalizowanym przy peronie
tramwajowym na wysokości drugiej bramy Cmentarza Grabiszyńskiego.

2 listopada 2022 r. (środa):
Linia A
Dodatkowo zatrzymuje się na przystanku Grabiszyńska (Cmentarz II).
Linia K
W godzinach 9:00 – 17:00 wszystkie kursy zostaną przedłużone w obu kierunkach od
ulicy Świeradowskiej przez przystanek Bardzka (Cmentarz) do przystanku Buforowa
(Rondo) – ronda przy skrzyżowaniu ulicy Buforowej i Terenowej.
Linia 121
W godzinach od 9:00 do 14:00 linia będzie kursowała z częstotliwością co 15 minut.
Linia 319
W godzinach od 9:00 do 14:00 utrzymane zostaną kursy w obu kierunkach na trasie
Kamieńskiego (pętla) – Grabiszyńska (Cmentarz II) z częstotliwością co 15 minut.
Zmiana statusu przystanku:
Przystanek autobusowy „Bardzka (Cmentarz)” nr 21135 i 21136 dla wszystkich
dziennych linii autobusowych posiada status przystanku stałego.

Nasze audycje

Nasze audycje

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content