Przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej o porządku i bezpieczeństwie

fot. Powiat Wrocławski

W dniach 20-21 października 2021 roku odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz zaproszonych gości pod przewodnictwem Starosty Powiatu Wrocławskiego – Romana Potockiego.

W posiedzeniu udział wzięli przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej szczebla powiatowego i wojewódzkiego – Małgorzata Hasiewicz – Dyrektor Generalny Urzędu Wojewódzkiego, Agnieszka Sokołowska – Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego  oraz służb i inspekcji takich jak: wojsko, policja, straż pożarna, straż graniczna, straż miejska, prokuratura, służba zdrowia, inspekcja pracy, nadzór budowlany, sanepid oraz weterynaria.

Powiat Wrocławski reprezentowali: Przewodniczący Rady Powiatu – Piotr Chmurzyński, Wicestarosta Andrzej Szawan, Członkowie Zarządu Powiatu: Barbara Kosterska i Wiesław Zając oraz radni powiatu.

Ponadto w spotkaniu udział wzięli, burmistrzowie, wójtowie z powiatu wrocławskiego oraz dyrektorzy Wydziałów Starostwa Powiatowego we Wrocławiu.

Posiedzenie poświęcone było omówieniu zagrożeń związanych z bezpieczeństwem publicznym obywateli powiatu w mijającym roku i a w szczególności z:

  • zagrożeniem przestępczością;
  • bezpieczeństwem na drodze;
  • bezpieczeństwem pożarowym;
  • zagrożeniem epidemiologicznym wśród ludzi, w tym COVID 19;
  • zagrożeniem epidemiologicznym wśród zwierząt, w tym przypadki ASF wśród dzików;
  • zagrożeniem wynikającym z sytuacji wojennej na Ukrainie;
  • sytuacją i działaniami szeroko pojętej służby zdrowia w dobie pandemii COVID 19 i kryzysu uchodźczego;
  • współdziałaniem służb ratowniczych na przykładzie ćwiczeń i szkoleń OSP w mijającym roku;
  • sytuacją i działaniami podejmowanymi na rynku pracy w dobie sytuacji pandemicznej i kryzysu uchodźczego;
  • bieżącymi problemami w gminach powiatu wrocławskiego.

Na zakończenie spotkania podkreślono szczególną rolę współpracy między służbami i inspekcjami, ich zdecydowane i godne poświęcenia działanie, poparte wsparciem finansowym i rzeczowym Zarządu Powiatu Wrocławskiego,  na rzecz bezpieczeństwa obywateli powiatu.

Nasze audycje

Nasze audycje

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content