Bezpłatna pomoc prawna i poradnictwo w Powiecie Wrocławskim

fot. Powiat Wrocławski

Od roku 2016 funkcjonuje w Powiecie Wrocławskim system nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego. Mieszkańcy mogą skorzystać z bezpłatnych porad w 6 punktach zlokalizowanych w Siechnicach, Sobótce, Świętej Katarzynie, Kątach Wrocławskich, Kobierzycach, Mietkowie, Jordanowie Śląskim i Czernicy, gdzie czekają na nich adwokaci i radcy prawni oraz doradcy obywatelscy.

Dodatkowo, od roku 2019 Starosta sporządza i aktualizuje listę jednostek nieodpłatnego poradnictwa, dostępnego dla mieszkańców powiatu.

W zakres bezpłatnego poradnictwa wchodzi m.in. poradnictwo rodzinne, psychologiczne, pedagogiczne, z zakresu pomocy społecznej, w sprawie rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależnień, w sprawie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w ramach interwencji kryzysowej, dla bezrobotnych, dla osób pokrzywdzonych przestępstwem, a także z zakresu praw konsumentów, praw dziecka, praw pacjenta, ubezpieczeń społecznych, prawa pracy, prawa podatkowego, dla osób w sporze z podmiotami rynku finansowego i inne.

Lista zawiera dane jednostek nieodpłatnego poradnictwa uporządkowane według tematyki poradnictwa, w tym jednostek publicznych, jednostek niepublicznych działających na zlecenie oraz jednostek prowadzących działalność pożytku publicznego działających na zlecenie, którym powierzono zadania z zakresu poradnictwa specjalistycznego na podstawie odrębnych przepisów, obejmujące informacje o nazwie jednostek, zakresie poradnictwa, adresach i danych kontaktowych, w tym o stronach internetowych i numerach telefonicznych, dniach i godzinach działalności oraz kryteriach dostępu do usługi.

Więcej informacji o darmowej pomocy prawnej można znaleźć na stronie internetowej Powiatu Wrocławskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu w zakładce „Darmowa Pomoc Prawna”.

Więcej informacji: https://www.powiatwroclawski.pl/darmowa-pomoc-prawna.html#site_desc

Lista jednostek dostępna jest tutaj: https://powiatwroclawski.bip.net.pl/?c=360

Zachęcamy do zapoznania się z listą!

Nasze audycje

Nasze audycje

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content