II Dolnośląskie Forum Rad Senioralnych

mat. prasowe

Samorząd Województwa Dolnośląskiego we współpracy z Dolnośląską Społeczną Radą Senioralną już po raz drugi organizuje Dolnośląskie Forum Rad Senioralnych. Celem wydarzenia jest wymiana wiedzy i doświadczeń Rad Seniorów z Dolnego Śląska w zakresie prowadzonych działań na rzecz osób starszych, wymiana dobrych praktyk, integracja dolnośląskich Rad Seniorów, czy szerokorozumiane uświadamianie potrzeb partycypacji osób starszych w życiu obywatelskim, określenie potrzeb Rad Seniorów w zakresie wsparcia działalności w środowisku lokalnym, a także podsumowanie realizowanych przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego we współpracy z Dolnośląską Społeczną Radą Senioralną czterech subregionalnych Forów Rad Senioralnych.

„Dolnośląskie Forum Rad Senioralnych to wydarzenie, które jest realizowane na wniosek środowiska senioralnego na Dolnym Śląsku. Jako Samorząd Województwa Dolnośląskiego realizujemy liczne projekty, które są skierowane do tej grupy społecznej, takie jak: usługi asystenta, Dzienne Domy Opieki Medycznej czy działania integrujące, jak na przykład warsztaty muzyczne Międzypokoleniowej Orkiestry Jazzowej.” – Marcin Krzyżanowski, Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego.

Podczas wystąpień w ramach Forum został poruszony aspekt innowacji w zarządzaniu politykami społecznymi oraz przedsiębiorczości seniorów. W drugiej sesji Forum odbył się panel dyskusyjny nt. „Innowacje społeczne i przedsiębiorczość 60+ jako kluczowe czynniki rozwoju Dolnego Śląska”.

II Dolnośląskim Forum Rad Senioralnych wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, przedstawiciele dolnośląskich samorządów a także przedstawiciele Gminnych i Powiatowych Rad Seniorów z Dolnego Śląska, przedstawiciele dolnośląskich publicznych uczelni wyższych oraz lokalni liderzy.

Forum odbyło się w dniu 20 października br. w Akademii Nauk Stosowanych Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu.

mat. prasowe

Nasze audycje

Nasze audycje

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content