Modernizacja ul. Wolności w Strzelinie dobiegła końca

mat. prasowe

Kierowcy mogą już korzystać z nowo oddanej drogi w Strzelinie. Zakończyła się modernizacja ul. Wolności w Strzelinie wraz z przebudową infrastruktury technicznej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395. W otwarciu nowej trasy uczestniczyli marszałek Cezary Przybylski, Tymoteusz Myrda – Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego, Leszek Loch – Dyrektor Dolnośląskiej Służy Dróg i Kolei we Wrocławiu oraz Dorota Pawnuk – burmistrz Strzelina.

Realizacja prac budowlanych rozpoczęła się pod koniec kwietnia 2021 roku i trwała do końca września bieżącego roku. W ramach prac wymieniona została pełna konstrukcja drogi, przebudowano chodniki po obu stronach jezdni, kanalizację deszczową, zatoki postojowe oraz sieci wodociągowe i gazowe.Wykonawcą robót była firma Berger Bau Polska Sp. z o.o.

Modernizacja ul. Wolności w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395 była bardzo potrzebna mieszkańcom. Inwestujemy w rozwój sieci dróg w regionie. Dzięki temu podnosimy przede wszystkim komfort życia mieszkańców oraz polepszamy warunki na drogach, co znacząco wpływa na bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego – informuje Cezary Przybylski, Marszałek Województwa Dolnośląskiego.

Całkowity koszt inwestycji wyniósł ponad 3,6 mln zł. Zadanie finansowane jest głównie z budżetu Województwa Dolnośląskiego, a ponad 164 tys. zł to udział finansowy Gminy Strzelin.

Oprócz zmodernizowanego prawie półkilometrowego odcinka drogi kolejną inwestycją w Strzelinie będzie budowa ronda na skrzyżowaniu dróg wojewódzkich nr 395 i 396, planowana już na przyszły rok. To pozwoli uzyskać jednakowy standard dla całej trasy – mówi Tymoteusz Myrda, Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego.

Rondo wraz z infrastrukturą towarzyszącą ma zostać wybudowane przy drogach wojewódzkich nr 395 i 396. Przebudowane zostaną dwa odcinki dróg wojewódzkich: nr 395 o długości niemal 300 m i nr 396 o długości prawie 150 m. Oprócz przebudowy samego skrzyżowania, zmodernizowane zostaną chodniki i powstaną ścieżki rowerowe. Zadanie to przewidziane jest do realizacji w przyszłym roku. Gmina Strzelin będzie partycypować w kosztach również podczas tych prac.

mat. prasowe

Nasze audycje

Nasze audycje

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content