Nagroda „The Best of The Best” dla KGHM

mat. prasowe

Najwyższą ocenę wśród wszystkich uczestników corocznego konkursu Instytutu Rachunkowości i Podatków – The Best Annual Report 2021 w kategorii Przedsiębiorstwa zdobyło Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za 2021 rok. Miedziowa spółka po raz 12 odebrała nagrodę „The Best of The Best”.

Laur „The Best of The Best” trafia do spółki, która w sposób stały utrzymuje wysoki poziom jakości raportowania i komunikacji z rynkiem. Wyróżniane są firmy, które w ciągu wszystkich edycji konkursu trzy razy zdobyły Nagrodę Główną. KGHM po otrzymaniu trzy lata z rzędu (2007-2009) tego lauru, jako pierwsza spółka spośród uczestniczących w konkursie przedsiębiorstw otrzymała nagrodę w kategorii „The Best of The Best” za Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej za rok 2010 i od lat utrzymuje wysoki standard raportowania.

Nagrody i wyróżnienia są przyznawane przez Kapitułę konkursu, w skład której wchodzą najwybitniejsi polscy eksperci i praktycy w dziedzinie rachunkowości, finansów i relacji inwestorskich. Kapituła ocenia prezentację zakresu informacji finansowych wynikających z Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej jak również te elementy raportowania, które są szczególnie cenione przez inwestorów np. strategię, opis ryzyk, ale też zwięzłość, logiczny układ informacji czy progres w jakości raportowania.

W konkursie The Best Annual Report mogą uczestniczyć spółki z rynku regulowanego, które sporządzają skonsolidowane raporty roczne wg. Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej/Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSSF/MSR) oraz spółki z rynku alternatywnego, raportujące według MSSF/MSR lub Ustawy o Rachunkowości. Konkurs promuje kształtowanie dobrych praktyk w sprawozdawczości finansowej spółek publicznych, co przekłada się na zwiększenie bezpieczeństwa obrotu na rynku kapitałowym w Polsce.

Skonsolidowany raport roczny GK KGHM za 2021 rok dostępny jest wraz z pozostałymi raportami na stronie internetowej spółki.

mat. prasowe

Nasze audycje

Nasze audycje

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content