Mały Strażak przyniesie 7 mln zł dla Ochotniczych Straży Pożarnych

Zadania związane z zapobieganiem i likwidacją zagrożeń środowiska zostaną dofinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Beneficjentami promes w ramach programu „Mały Strażak” będą jednostki ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa. Łączna wartość dofinansowania to ponad 7 mln zł.

Założenia programu przedstawił Łukasz Kasztelowicz, prezes zarządu WFOŚiGW we Wrocławiu.

Program od 2018 roku był stale poszerzany, by ostatecznie swoim zasięgiem objąć całą Polskę. 

Każde OSP ma możliwość otrzymania środków. Kolejna edycja wystartuje w przyszłym roku, a rozpoczęcie naboru planowane jest na okres marca lub kwietnia 2023 roku.

Detektory stężenia tlenu i dwutlenku węgla, prądownice — to tylko część ze sprzętu, który może być zakupiony z otrzymanej dotacji.

Czy wszyscy mogą uzyskać taką samą kwotę dofinansowania? Tłumaczy Łukasz Kasztelowicz.

O znaczeniu dodatkowych pieniędzy dla OSP przedstawił Józef Kołeński, prezes OSP w Ligocie Polskiej.

Zakupione w ramach programu wyposażenie, wspomoże pracę 548 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w całym województwie dolnośląskim. Sprzęt będzie wykorzystywany w akcjach zapobiegających skażeniu środowiska, przeciwdziałania powodziom, walce z pożarami oraz pomocy ofiarom wypadków drogowych i nie tylko.

Nasze audycje

Nasze audycje

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content