Niezwykła wystawa „Odra Most. Odra Granica” w Centrum Historii Zajezdnia 

mat. prasowe

Od kilku dni na platformie Netflix można oglądać dramat katastroficzny „Wielka Woda” opowiadający historię powodzi z 1997 roku, która dotknęła prawie każdą wrocławską rodzinę. Ale Odra to nie tylko zabójczy żywioł, to również rzeka o dużym znaczeniu gospodarczym i politycznym dla historii oraz kultury naszej części Europy. Mapy mówiące o Odrze jako osi regionu czy traktaty wyznaczające jej rolę granicy – to wszystko zobaczycie na wystawie „Odra Most. Odra Granica” w Centrum Historii Zajezdnia. 

14 października, o godzinie 18, podczas wernisażu – Odra stanie się główną bohaterką prezentowanej w Centrum Historii Zajezdnia wystawy „Odra most. Odra granica”. Wyjątkowość tej ekspozycji polega na tym, że udało się po raz pierwszy zgromadzić w jednym miejscu niedostępne na co dzień eksponaty, które przyjechały tutaj z The National Archives of Luxembourg, Staatsbibliothek zu Berlin, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu, Zakładu Narodowego im. Ossolińskich czy z Biblioteki Głównej Uniwersytetu Szczecińskiego. 

Odwiedzający Centrum Historii Zajezdnia będą mogli zobaczyć oryginały takich map, jak np. wydanej pod koniec XV wieku „Germania Magna” autorstwa Ptolemeusza z Aleksandrii, najstarszą mapę Śląska Sebastiana Muenstera z 1544 roku czy wyjątkową mapę przeglądową Odry z końca XIX wieku „Übersichtskarte der Oder von der österreichischen Grenze bei Annaberg bis unterhalb Stettin”. Wystawione eksponaty to gratka nie tylko dla kartografów czy historyków. Każdy z nich to prawdziwe dzieło sztuki, które warto zobaczyć. 

Po raz pierwszy publicznie pokażemy także wszystkie XX-wieczne traktaty i układy graniczne dotyczące linii na Odrze i Nysie. Jeśli chcecie zobaczyć nigdy nieprezentowane publicznie oryginały układu zgorzeleckiego z 1950 roku (o wytyczeniu granicy państwowej pomiędzy Polską i NRD), układu PRL-RFN (1970 roku) czy traktatów: granicznego i o dobrym sąsiedztwie między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec z 1990 roku, to zapraszamy do Centrum Historii Zajezdnia. Niewątpliwą atrakcję stanowi również oryginał podpisanego 14 czerwca 1985 roku układu z Schengen, dzięki któremu możemy przekraczać bez kontroli i w dowolnym miejscu granice państw-sygnatariuszy tego porozumienia. 

Wystawa „Odra most. Odra granica” będzie czynna od 14 października, od godz. 18.00 do 11 grudnia 2022 roku w Centrum Historii Zajezdnia przy ul. Grabiszyńskiej 184. Więcej szczegółów na www.zajezdnia.org

Nasze audycje

Nasze audycje

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content