Diamentowy status Dolnośląskiego Szpitala Specjalistycznego im. T. Marciniaka we Wrocławiu

fot. Tomasz Król/Radio Rodzina

Stale rośnie liczba osób, u których występuje udar mózgu. Pacjenci trafiający do wrocławskiego szpitala przy ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa i ich najbliżsi mogą być pewni wysokiej jakości opieki medycznej. Wszystko za sprawą wyróżnienia w postaci diamentowego statusu przyznanego placówce przez międzynarodową Inicjatywę Angels.

Otrzymany status to ukoronowanie ciężkiej pracy całego zespołu. O wyróżnieniu i odczuciach personelu szpitala powiedziała nam Ewa Horoch-Łyszczarek, kierownik Oddziału Neurologii z Pododdziałem Udarowym w DSS im. T. Marciniaka.

Szpital stał się wzorem dla innych placówek w naszym województwie. Mówi Marcin Krzyżanowski, Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego.

A jak wyglądała droga do uzyskania tego prestiżowego wyróżnienia? Wyjaśniła Ewa Horoch-Łyszczarek.

Personel szpitala im. Marciniaka we Wrocławiu ma narzędzia umożliwiające maksymalne wykorzystanie tzw. okna terapeutycznego.

Stałe śledzenie przez medyków światowych trendów, rozwój umiejętności i wiedzy w zakresie pomocy osobom, które doznały udaru, pozwalają pacjentom placówki na wysokie poczucie bezpieczeństwa.

Wiktor Kawałko, zastępca lekarza kierującego Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym w DSS przy ul. Fieldorfa, wyjaśnił nam, jak wygląda proces udzielenia pomocy pacjentom trafiającym na SOR z podejrzeniem udaru.

W przypadku stwierdzenia u siebie lub osób ze swojego otoczenia:

– zaburzeń mowy, osłabienia kończyn, nagłych zaburzeń równowagi lub czucia, a także zaburzenia świadomości i pamięci,

niezwłocznie skontaktujmy się z Pogotowiem Ratunkowym. W przypadku podejrzenia wystąpienia udaru najważniejszy jest czas udzielenia pomocy medycznej.

Nasze audycje

Nasze audycje

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content