Abp Kupny: Bóg zawsze chce być blisko człowieka  

fot. Radio Rodzina

Opiekujcie się tym domem Pana, dbajcie o niego, przychodźcie tu często, by spotkać się z prawdziwą, wieczną i boską Miłością – mówił abp Józef Kupny w kościele pw. Najświętszej Maryi Panny Pompejańskiej w Żernikach Wrocławskich w czasie Eucharystii, podczas której hierarcha dokonał poświęcenia świątyni.  

Homilię pasterz Kościoła wrocławskiego rozpoczął od przypomnienia tych momentów historii zbawienia, w których Pan Bóg wyraźnie dawał znak, że chce być blisko swojego ludu. Ksiądz arcybiskup przywołał fragmenty Starego Testamentu,  począwszy od opisów Arki Przymierza, która, po zdobyciu Jerozolimy „zamieszkała” w namiocie, poprzez historię Salomona, który wybudował Bogu piękną świątynię na mieszkanie, zniszczoną podczas najazdu Nabuchodonozora oraz wydarzenia związane z odbudową miejsca świętego za czasów proroka Aggeusza. – Świątynia ta, już nie tak okazała jak ta wybudowana przez Salomona, stała się centrum kultu i miejscem odrodzenia religijno-moralnego – mówił abp Kupny, dodając: – Zaowocowało to odnowieniem Przymierza oraz złożeniem ślubów wiernego przestrzegania Dekalogu i całego prawodawstwa Mojżeszowego.  

W tym kontekście hierarcha zauważył, że poświęcenie nowego kościoła w Żernikach Wrocławskich  jest w pewnej mierze kontynuacją tamtych zbawczych wydarzeń i odpowiedzią na pragnienie Boga zamieszkania wśród swego ludu. – W tej tęsknocie za bliskością człowieka Bóg jest stały; od czasów biblijnych, pod tym względem, nic się nie zmieniło – zaznaczył hierarcha, dopowiadając: – Bóg chce być zawsze z nami w Swoim Synu Jezusie Chrystusie, a ta świątynia jest wyrazem tego, że i my chcemy być z Nim. Chcemy tutaj, jak Izraelici pod kierownictwem Ezdrasza i Nehemiasza, wsłuchiwać się w Słowo Boże, które jest słowem życia i odnawiać przymierze zawarte z nami przez Chrystusa na drzewie krzyża. 

  W dalszej części homilii abp Kupny wezwał uczestników uroczystości, by ich modlitwa zanoszona Boga zawsze miała trzy wymiary: wdzięczności, przeproszenia i prośby. Mówiąc zaś o konieczności uznania swojej grzeczności pasterz Kościoła wrocławskiego pouczał: – Kto nie potrafi się przyznać do swego grzechu nigdy nie dozna radości z Bożego przebaczenia, a swoją postawą pokazuje, że Bóg tak naprawdę nie jest mu potrzebny. Samozadowolenie, przekonanie o swojej prawości moralnej i potędze rozumu, który jest w stanie odpowiedzieć na wszelkie egzystencjalne pytania, prowadzi do odwrócenia się od Boga, do odrzucenia Jego pomocnej dłoni i Jego projektu naszego szczęścia, tego szczęścia, które wykracza daleko poza to co widzialne i doczesne. 

Metropolita wrocławski przekonywał przy tym, że odbudowanie więzi z Jezusem zawsze owocuje powrotem człowieka ze śmierci duchowej do życia z Bogiem i w Bogu. – Święty Paweł tę nową jakość życia opisał słowami: „Teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus. Choć nadal prowadzę życie w ciele, jednak obecne życie moje jest życiem wiary w Syna Bożego, który umiłował mnie i samego siebie wydał za mnie“ – mówił ksiądz arcybiskup, dodając: – Żyje we mnie Chrystus, ten którego w czasie Eucharystii przyjmuję do serca pod postacią chleba. To wszystko dokonuje się w tym świętym miejscu, kościele, który w akcie poświęcenia promieniuje blaskiem na całą parafię i ubogaca ją Bożym błogosławieństwem. 

Wieś Żerniki Wrocławskie dziś przylega do południowej granicy Wrocławia. Parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa została erygowana w 1958 r. W związku z rozwojem miejscowości w 2006 r. Rada Parafialna podjęła decyzję o budowie nowego kościoła. Plac pod budowę został poświęcony w kwietniu 2007 r., a pierwsze prace ruszyły w październiku 2007 r. W ostatnich latach miejscowość dynamicznie się rozwija. Powstało kilkanaście nowych ulic i ponad 100 domów jednorodzinnych. Według oficjalnych danych liczba mieszkańców w 2021 r. oscylowała ok. 2 tys.  

Nasze audycje

Nasze audycje

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content