Dodatkowe środki dla studentów kierunków medycznych

fot. Tomasz Król/Radio Rodzina

Osoby wybierające pielęgniarstwo, położnictwo lub ratownictwo medyczne mogą składać wnioski o dofinansowanie nauki, w czwartej już edycji marszałkowskiego programu stypendialnego. Wsparcie ma wynieść 1500zł miesięcznie i być skierowane do studentów trzeciego roku.

O tym jaki efekt ma osiągnąć program mówi Marcin Krzyżanowski — Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego.

Czwarta edycja zakłada rozszerzenie oferty stypendialnej dla adeptów kierunków medycznych.

Otrzymanie stypendium wiąże się też z pewnymi zobowiązaniami.

Do tej pory 80 osób stało się stypendystami programu.

Nie jest to jedyna inicjatywa mająca zwrócić uwagę przyszłych studentów na możliwości, z jakimi wiąże się wybór studiów medycznych.

Anna Szafran, Przewodnicząca Dolnośląskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych, podkreśliła znaczenie promocji tej drogi zawodowej, wskazując na konkretną statystykę. Jak się okazuje, coraz szersze grono kadry medycznej to emerytki.

Ze względu na braki pracowników służby zdrowia, wiele z pielęgniarek i położnych pracuje na więcej niż jednym etacie.

Program stypendialny zakłada przyznanie stypendium studentowi III roku, który:

  • nie powtarza roku, na który ubiega się o przyznanie stypendium;
  • nie korzysta z urlopów określonych w regulaminie studiów w okresie, na który ubiega się o przyznanie stypendium;
  • uzyskał średnią ocen na poziomie co najmniej 4,0;
  • podejmie pracę w podmiocie leczniczym, dla którego podmiotem tworzącym jest Województwo Dolnośląskie, przez okres co najmniej 3 lat.

Nabór wniosków trwa do 28 października 2022.

grafika: UMWD

Nasze audycje

Nasze audycje

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content