Dolny Śląsk liderem w zakresie wymiany źródeł ciepła i termomodernizacji budynków wielorodzinnych

fot. Radio Rodzina

Ponad 10 mln złotych łącznie przekaże Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu gminom: Jaworzyna Śląska (3mln 325tys.zł) i Ząbkowice Śląskie( 7mln625tys.zł). To dwie pierwsze gminy na Dolnym Śląsku, które podpisały stosowne umowy w ramach programu „Ciepłe Mieszkanie”. Dokumenty potwierdzili swoimi podpisami prezes zarządu WFOŚiGW we Wrocławiu Łukasz Kasztelowicz oraz burmistrz Ząbkowic Śląskich Marcin Orzeszek i zastępca burmistrza Jaworzyny Śląskiej Justyna Chrebela.

W czasie konferencji zorganizowanej w Świebodzicach 3 październikaz udziałem wiceministra klimatu i środowiska, Pełnomocnika rządu ds. OZE Ireneusza Zyski podsumowano również pilotażowy program termomodernizacji budynków wielorodzinnych na Dolnym Śląsku.  Jednocześnie wiceminister zaznaczył, że program „Ciepłe Mieszkanie” jest poszerzeniem realizowanego od 2018 r. programu „Czyste Powietrze”, adresowanego do właścicieli domów jednorodzinnych.

Program „Ciepłe Mieszkanie” to uzupełnienie programu realizowanego przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska „Czyste Powietrze”. Kierujemy go do osób, które mieszkają w budynkach wielorodzinnych bez centralnego systemu ogrzewania i korzystają z indywidualnego źródła ciepła na paliwa stałe. Liczę na to, że wszystkie samorządy, które mają na swoim terenie budynki wielorodzinne, włączą się w realizację programu – tak jak widzimy to tu na Dolnym Śląsku. To realne wsparcie obywateli w trosce o ekologiczne i ciepłe mieszkania – podkreśla wiceminister klimatu i ŚrodowiskaIreneusz Zyska.

– Zainteresowanie gmin nowym programem jest bardzo duże. To zasługa pilotażu, który realizowaliśmy w naszym województwie, a który można zdecydowanie powiedzieć jest sukcesem. Dzięki niemu zebraliśmy doświadczenie i to na pewno przyczyniło się do sprawnego uruchomienia programu „Ciepłe Mieszkanie” o zasięgu ogólnopolskim. Specyfika Dolnego Śląska, czyli w głównej mierze budownictwo wielorodzinne, to spore wyzwanie dla programów wymiany źródeł ciepła i termomodernizacji budynków. Ilość wniosków jaka do nas wpływa zarówno do programu „Ciepłe Mieszkanie”, ale i „Czyste Powietrze” pokazuje, że mieszkańcy widzą korzyści płynące z jednoczesnej wymiany źródła ciepła i przeprowadzenia termomodernizacji budynku np. poprzez wymianę okien. Cel mamy jeden wspólny, poprawa stanu powietrza w Polsce – dodaje prezes WFOŚiGW we Wrocławiu Łukasz Kasztelowicz.

Program „Ciepłe Mieszkanie” to nowy projekt , którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę nieefektywnych źródeł ciepła (tzw. „kopciuchów”) i poprawę efektywności energetycznej w co najmniej 80 tys. lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych. Budżet programu to 1,4 mld zł, w ramach którego wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej przekażą pieniądze do gmin,  które najlepiej znają lokalne potrzeby inwestycyjne budynków wielorodzinnych.

Gminy we własnym zakresie będą określać terminy składania wniosków przez beneficjentów końcowych (osoby fizyczne posiadające tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym), zamieszczając stosowne ogłoszenia na swoich stronach internetowych. Następnie gmina zawiera umowy o dotacje.

Dofinansowanie obejmuje zastosowanie nowych źródeł ciepła : kotła gazowego kondensacyjnego, kotła na pellet drzewny o podwyższonym standardzie, ogrzewania elektrycznego, pompy ciepła powietrze/woda lub pompy ciepła powietrze/powietrze albo podłączenie lokalu do wspólnego efektywnego źródła ciepła. Dodatkowo możliwe będzie wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, wymiana okien i drzwi, wykonanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

Przeciętna wysokość dotacji przypadająca na jeden lokal mieszkalny będzie uzależniona od dochodów beneficjenta i może wynosić od 15 tys. zł do nawet 37,5 tys. zł.

Warto podkreślić, że jeśli osoba biorąca udział w programie mieszka na terenie gminy, która znajduje się na liście gmin z najbardziej zanieczyszczonym powietrzem, to może wnioskować o jeszcze wyższe dofinansowanie. Wtedy w zależności od dochodów będzie to odpowiednio 35, 65 lub nawet 95 proc. kosztów kwalifikowanych.

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content