Powiat Wrocławski liderem spójności w Polsce

fot. Radio Rodzina

Powiat Wrocławski ponownie bezkonkurencyjny. Tym razem został ogólnopolskim liderem rankingu spójności.  Przypomnijmy, że Kilka miesięcy wcześniej Powiat Wrocławski, po raz trzeci z rzędu, wygrał coroczny Ranking Finansowy Samorządu terytorialnego w Polsce.

Czym jest ranking spójności?

Celem rankingu było wskazanie powiatów, które dokonały największego skoku gospodarczego w ostatnich latach. Ranking, ogłoszony przez Puls Biznesu, przygotował ośrodek analityczny SpotData. Oparto go na wielu wskaźnikach dotyczących obszarów, które Unia Europejska uważa za bardzo istotne dla polityki spójności. Za najważniejszy wskaźnik przyjęta została zmiana średniego miesięcznego wynagrodzenia brutto wyrażonego stosunkiem do średniego krajowego wynagrodzenia brutto. Jego waga w zagregowanym wyniku rankingu jest najwyższa.

Analizowano też takie wskaźniki jak m.in.: liczba ludności, przyrost naturalny, stopa bezrobocia, liczba lekarzy przypadających na 10 tys. mieszkańców, miejsca w żłobkach na 1000 dzieci w wieku do 3 lat, liczba spółek handlowych, liczba organizacji i stowarzyszeń, udział kobiet w organach stanowiących samorządu terytorialnego.

W większości przypadków pod uwagę brana była procentowa zmiana wskaźników na przestrzeni ostatnich lat. W ten sposób mierzony był postęp, jaki zrobiły powiaty w poszczególnych obszarach.

Po raz kolejny najlepsi w Polsce!

Sklasyfikowano wszystkie powiaty w Polsce. Zaskakują  dysproporcje pomiędzy powiatami. Zwycięzca rankingu – Powiat Wrocławski otrzymał 346,13 punktów, a ostatni w tym zestawieniu, jeden z powiatów województwa świętokrzyskiego, zaledwie 48,53 punktów. Jednostek samorządowych z tak niskimi wynikami było znacznie więcej. 

Powiat Wrocławski, w każdym obszarze rankingu otrzymał dobry albo bardzo dobry wynik. Zwycięzca rankingu należy do ścisłej krajowej czołówki pod względem wzrostu płac (10 miejsce w kraju), a także przyrostu naturalnego (8 miejsce w kraju), procentowej zmiany liczby ludności (1 miejsce w kraju!) oraz wzrostu liczby spółek handlowych (2 miejsce w kraju).

Starosta Roman Potocki: Na rozwój powiatu pracuje cały zarząd. To wspólny sukces!

Roman Potocki, Starosta Wrocławski, dopytywany przez dziennikarzy o źródła tych sukcesów wskazywał na wiele czynników.  Mówił o rozwiniętej sieci dróg w powiecie, bardzo dobrym skomunikowaniu powiatu z Wrocławiem (powiat tworzy dziewięć gmin otaczających stolicę Dolnego Śląska), ale również z Warszawą, wykształconej kadrze wywodzącej się ze środowiska akademickiego.

Zwracał uwagę, że w szybkim rozwoju powiatu bardzo pomogły unijne fundusze, dzięki którym (zrealizowano blisko 60 różnych projektów) znacząco poprawiono i rozbudowano infrastrukturę drogową, oświatową i socjalną.  

           Warto zwrócić uwagą na jeszcze jedno źródło sukcesu – najlepsze w Polsce zarządzanie finansami publicznymi potwierdzone trzykrotnym zwycięstwem w ogólnopolskim Rankingu Finansowym Samorządu Terytorialnego. Wygospodarowanie znaczących środków budżetowych pozwoliło powiatowi na równie dużą absorpcję środków unijnych i realizację wielu kluczowych projektów decydujących o jakości życia mieszkańców. Dobre warunki życia w powiecie przyciągają nowych mieszkańców (przypomnijmy – 1 miejsce w kraju pw. procentowej zmiany ludności w ostatnich latach) a w ślad za nimi nowych inwestorów, co m.in. wpływa na szybszy wzrost dochodów budżetowych, większe możliwości inwestycyjne itd.

Budżet Powiatu Wrocławskiego sięgnął już poziomu 200 mln złotych. Dla porównania, przed ośmioma laty, gdy Roman Potocki obejmował stanowisko starosty, budżet ten był o połowę mniejszy. Roman Potocki często podkreśla, że budżet powiatu rośnie wraz z mieszkańcami, ze stale zwiększającą się ich liczbą, która według oficjalnych statystyk przekroczyła już 156 tysięcy.

Komentując trzykrotne zwycięstwo w Rankingu Finansowym Samorządu Terytorialnego Roman Potocki powiedział:

– Ważnym elementem tej nagrody jest niewątpliwie nasza wspólna praca. Tu zawsze dziękuję Radzie Powiatu Wrocławskiego, wszystkim pracownikom, a w szczególności Zarządowi, w skład którego wchodzą: Barbara Kosterska, Andrzej Szawan, Wiesław Zając i Dariusz Jedynak – wszyscy przyczynili się do tego sukcesu.

Źródło: kapitalpolski.pl, bankier.pl

Nasze audycje

Nasze audycje

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content