Powiatowy Piknik Pokoleniowy „Poznajmy się”

fot. Radio Rodzina

W dniu 10 września 2022 r. na terenie rekreacyjnym przy świetlicy wiejskiej w Jeszkowicach odbył się Powiatowy Piknik Pokoleniowy pod hasłem „Poznajmy się”, którego organizatorem było Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu. Imprezę honorowym patronatem objęli: Roman Potocki – Starosta Powiatu Wrocławskiego oraz Włodzimierz Chlebosz – Wójt Gminy Czernica.


Po dwóch latach przerwy spowodowanych pandemią, powróciła inicjatywa integracji mieszkańców powiatu wrocławskiego w formie spotkania na świeżym powietrzu. W tym roku w Jeszkowicach spotkały się trzy grupy społeczne: seniorzy, osoby z niepełnosprawnościami oraz rodziny zastępcze, do których dołączyli ich bliscy i opiekunowie, przedstawiciele władz samorządowych oraz instytucji i stowarzyszeń na co dzień zajmujących się problematyką osób z niepełnosprawnościami. Wydarzenie cieszyło się dużym zainteresowaniem odwiedzających i do wspólnej zabawy przyciągnęło blisko 500 osób.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się reprezentanci wszystkich szczebli samorządu: Bogusława Kulińska – Dyrektor Wydziału Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Wiesław Zając – członek Zarządu Powiatu Wrocławskiego, Jerzy Jasiński – radny Powiatu Wrocławskiego, Anna Żygadło – Sekretarz Powiatu Wrocławskiego, Jarosław Jagielski – Wiceprzewodniczący Rady Gminy Czernica, Anna Andrusyn – Przewodnicząca Komisji Oświaty i Spraw Społecznych Rady Gminy Czernica, Beata Potocka – radna Gminy Czernica. Ponadto na Piknik przybyli: Ks. Dariusz Amrogowicz – Dyrektor Caritas Archidiecezji Wrocławskiej oraz przedstawiciele Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych, Rady Seniorów Powiatu Wrocławskiego, Starostwa Powiatowego we Wrocławiu, jednostek organizacyjnych Powiatu i Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej z Czernicy, Długołęki, Kobierzyc.
Impreza została zainaugurowana przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu – Arletę Szmigielską oraz Zastępcę Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu – Magdalenę Kuźnicką. Gości przywitał również Starosta Powiatu Wrocławskiego – Roman Potocki oraz Wójt Gminy Czernica – Włodzimierz Chlebosz. Na scenie złożono serdeczne podziękowania za pomoc i wsparcie w zorganizowaniu przedsięwzięcia Wójtowi Gminy Czernica – Włodzimierzowi Chleboszowi, Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernicy – Annie Wójcik, Radnej Gminy Czernica i Przewodniczącej Koła Gospodyń Wiejskich w Jeszkowicach – Beacie Potockiej oraz Sołtys Jeszkowic – Urszuli Wrońskiej. Część artystyczna Pikniku rozpoczęła się występem muzycznym podopiecznych Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Osobom Niepełnosprawnym „Razem Łatwiej” z Czernicy. Następnie swój repertuar przedstawili uczestnicy Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Kątach Wrocławskich. Seniorzy ze Stowarzyszenia Emerytów, Rencistów i Osób Niepełnosprawnych z Siechnic, z akompaniamentem akordeonu uprzyjemnili czas śpiewem i zaprosili wszystkich do wspólnego tańca. Na scenie swoje umiejętności recytatorskie w etiudzie literackiej zaprezentowali wychowankowie placówek opiekuńczo – wychowawczych z Kątów Wrocławskich. Dalsza część imprezy została zdominowana przez występy muzyczne. Na scenie wystąpili podopieczni: Stowarzyszenia „Krzyś – Byś Kolorowo Żył” z Kątów Wrocławskich, Warsztatu Terapii Zajęciowej w Małkowicach, Gminnego Klubu Senior + w Bykowie. Część artystyczną Pikniku zakończyły występy wokalne wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej. Dzieci zachwyciły gości coverami znanych przebojów.

Po wysłuchaniu utworów, publiczność pochłonęły zabawy z animatorką Justyną Jaremus – Mader.
W trakcie Pikniku uczestnicy mieli możliwość podziwiania prac rękodzielniczych
i ceramicznych przy stoisku Stowarzyszenia „Pomocna Dłoń” oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego z Kątów Wrocławskich. Stowarzyszenie MONAR z Milejowic zorganizowało wystawę prac ceramicznych oraz warsztaty garncarskie. Na stoiskach Powiatowego Klubu Seniora z Kątów Wrocławskich oraz Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy z Kątów Wrocławskich zaprezentowane zostały prace wykonane przez uczestników tych form wsparcia. Natomiast Warsztat Terapii Zajęciowej w Małkowicach wraz z Filią w Dobroszowie Oleśnickim zorganizował warsztaty florystyczne. Chętni mogli zaprezentować swój talent plastyczny na stoisku Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Osobom Niepełnosprawnym „Razem Łatwiej” z Czernicy, gdzie własnoręcznie można było ozdobić ekologiczne torby na zakupy. Wystawa prac plastycznych dzieci z niepełnosprawnościami została zorganizowana na stoisku Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego dla Dzieci w Wierzbicach, przy którym można było wziąć udział w zajęciach plastyczno-naukowych. Mnóstwo atrakcji czekało na najmłodszych gości: dmuchańce, zjeżdżalnie, animacje i zabawy, malowanie tatuaży, warkoczyki, popcorn oraz wata cukrowa. Na jednym ze stoisk prowadzona była hipoterapia, która ze względu na obecność konika, przyciągała mnóstwo chętnych. Sporym zainteresowaniem zgromadzonych cieszyła się również dogoterapia. Wyszkolony, cierpliwy i przyjazny piesek akceptował przytulanie i głaskanie przez nieznajomych. Na stoisku Ośrodka Profilaktyki i Rehabilitacji CREATOR porad udzielał fizjoterapeuta oraz zachęcał osoby z niepełnosprawnościami do wzięcia udziału w programie rehabilitacyjnym dedykowanym osobom ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Uczestnicy częstowali się daniami z grilla, a w piknikowej kawiarence kosztowali pysznych wypieków przy kawie i herbacie oraz podziwiali prace wykonane przez podopiecznych Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Osobom Niepełnosprawnym „Razem Łatwiej” z Czernicy, w ramach projektu „Arteterapia – edukacja przez sztukę”. Imprezę uświetnił wóz strażacki i strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej z Kamienica Wrocławskiego, a na fanów motoryzacji czekał samochód rajdowy.


Powiatowy Piknik Pokoleniowy w Jeszkowicach stał się doskonałą okazją do wspólnego spotkania, zabawy i integracji osób starszych, dzieci i młodzieży, ich opiekunów oraz osób z niepełnosprawnościami. Wydarzenie stworzyło przestrzeń, w której mieszkańcy powiatu wrocławskiego wymieniali się doświadczeniami, atrakcyjnie spędzając czas wolny w ramach powiatowej, wielopokoleniowej integracji.

Wszystkim zaangażowanym w organizację Powiatowego Pikniku Pokoleniowego serdecznie dziękujemy!

Nasze audycje

Nasze audycje

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content