Punkt Pomocy Zawodowej dla Obywateli Ukrainy

mat. prasowe

Centrum Medyczne Dobrzyńska we Wrocławiu prowadzi Punkt Pomocy Zawodowej dla obywateli Ukrainy. Lekarze, pielęgniarki, położne oraz ratownicy medyczni mogą zgłosić się po wsparcie związane z podjęciem pracy.

Przy Wojewódzkim Zespole Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej CM Dobrzyńska we Wrocławiu został utworzony Punkt Pomocy Zawodowej dla lekarzy, dentystów, pielęgniarek, położnych oraz ratowników medycznych z Ukrainy.

Mówi Marcin Krzyżanowski Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego.

Grupą odbiorców na rzecz, której działa Punkt Pomocy Zawodowej są obywatele Ukrainy, którzy przekroczyli granicę Polski po dniu 24.02.2022r.

Centrum Medyczne Dobrzyńska to miejsce na mapie medycznej Wrocławia, które skupia ponad stu specjalistów z wielu dziedzin medycyny. Pacjenci poza dostępem do lekarzy mają możliwość skorzystania z badań diagnostycznych i laboratoryjnych realizowanych na miejscu. Właścicielem Centrum jest Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Po wybuchu wojny na Ukrainie pracownicy CM Dobrzyńska zaangażowali się w pomoc osobom z wykształceniem medycznym, które przybyły na Dolny Śląsk.

Punkt Pomocy Zawodowej realizuje zadania w zakresie:

  • Wsparcia i pomocy w przygotowaniu przez obywateli Ukrainy dokumentów do Ministerstwa Zdrowia w celu uzyskania zgody na wykonywanie zawodu medycznego, a w konsekwencji otrzymanie prawa wykonywania zawodu.
  • Udzielania informacji obywatelom Ukrainy (wykonującym zawody medyczne) o wolnych miejscach pracy na terenie Dolnego Śląska w podmiotach leczniczych podległych Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Dolnośląskiego.
  • Pomocy w zapisywaniu chętnych obywateli Ukrainy, przedstawicieli zawodów medycznych, na kurs języka polskiego.

Z Punktu Pomocy Zawodowej skorzystało już 30 obywateli Ukrainy zainteresowanych podjęciem pracy w podmiotach medycznych. Są to pielęgniarki, ratownicy medyczni, ale głównie lekarze o różnych specjalizacjach m. in.: anestezjolog, pediatra, endokrynolog, chirurg, urolog, czy stomatolog.

Zapraszamy do kontaktu obywateli Ukrainy, którzy chcą podjąć pracę w zawodach medycznych. Pracownicy Centrum Medycznego Dobrzyńska udzielą wsparcia i pomogą w tłumaczeniu i organizacji dokumentacji koniecznej do uzyskania zgody na wykonywanie zawodu medycznego w Polsce mówi Waldemar Pliński Dyrektor Centrum Medycznego Dobrzyńska we Wrocławiu.

Punkt Pomocy Zawodowej jest prowadzony w budynku WZSOZ na II piętrze, w oznaczonym pomieszczeniu PIK 2C. Punkt działa od poniedziałku do piątku, w godzinach: od 10:00 do 12:00

Tel. 71 77 47 783   Kom. 507 602 058  email: ppz@wzsoz.wroc.pl

Kurs języka polskiego

Obywatele Ukrainy, którzy przyjechali do Polski po wybuchu wojny mogą również zapisać się na kurs języka polskiego realizowany przez Dolnośląskie Centrum Kształcenia Ustawicznego i Językowego Kadr w Legnicy. Do tej pory udział w zajęciach wzięło prawie 600 osób. Uruchomiono również specjalne zajęcia dla lekarzy i pielęgniarek z Ukrainy, z których skorzystało do tej pory blisko 100 osób. Od września ponownie uruchomiono zapisy na kurs. Formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie: http://centrumzamek.pl/karta-zgloszenia-na-kurs-jezyka-polskiego-poziom-a1/. Na kurs można zgłosić się również w Punkcie Pomocy Zawodowej na ul. Dobrzyńskiej we Wrocławiu.

Pozwolenie wykonywania zawodu

Od marca 2021 r. do września 2022 r. Dolnośląska Izba Lekarska na podstawie decyzji Ministra Zdrowia przyznała 124 pozwolenia wykonywania zawodu. W tym, po wybuchu wojny na Ukrainie w ciągu ostatniego pół roku aż 74 takie pozwolenia.

Świadczy to o tym, że przed inwazją Rosji na Ukrainę pozwolenia wykonywania zawodu również były wydawane, ale w znacznie mniejszym stopniu.

mat. prasowe

Nasze audycje

Nasze audycje

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content