Na trzy dni Wrocław stanie się stolicą polskiej politologii

V Ogólnopolski Kongres Politologii będzie odbywać się pod hasłem „Polityka ładu. Polityka chaosu”. W dyskusjach pojawiać się będzie szeroko rozumiany temat demokracji i kondycji systemów demokratycznych, a także erozji debaty publicznej, autorytetów, mechanizmów politycznych.

Uczestniczy będą brać udział w ponad 100 panelach dyskusyjnych, mówi prof. Robert Alberski – dziekan Wydziału Nauk Społecznych, Uniwersytet Wrocławski.

Udział w wydarzeniu zapowiedziało ok. 600 osób. Wśród podejmowanych tematów nie zabraknie odniesień do roli zmian generacyjnych, postępu technologicznego, kryzysu przywództwa, kryzysu klasy politycznej, przesuwania się priorytetów społecznych, fluktuacji systemów partyjnych, a także wyzwań globalnych takich, jak dezintegracja ładu międzynarodowego i systemów regionalnych, kryzysy migracyjne oraz nowe procesy państwowotwórcze w różnych częściach świata.

Nasze audycje

Nasze audycje

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content