Wrocław trzecim miastem po względem liczby ludności

38 036 118 – to liczba obywateli Polski na koniec marca ubiegłego roku – wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego. GUS przedstawił kolejne wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021. Stolica Dolnego Śląska zajmuje trzecią pozycję z wynikiem 672 tys. 929 osób mieszkańców. Tym sposobem wyprzedziła Łódź. Najludniejszym miastem pozostaje wciąż Warszawa. Na drugim znajduje się Kraków.

W porównaniu z ostatnim badaniem z 2011 liczba ludności naszego kraju zmniejszyła się o 1,2 procent, czyli o 476 tysięcy. W miastach zamieszkuje 59,8 procent, na wsiach – 40,2 procent osób.
Najwięcej osób zamieszkiwało województwo mazowieckie – 5 milionów 514 tysięcy osób, czyli 14,5 procent ludności całego kraju. Na drugim miejscu jest województwo śląskie.
W perspektywie ostatniej dekady największy spadek liczby ludności dotyczył województw świętokrzyskiego, opolskiego i lubelskiego.
Spis potwierdził poza tym, że polskie społeczeństwo się starzeje. Dominik Rozkrut powiedział, że wyraźnie zwiększył się odsetek liczby ludności w wieku poprodukcyjnym – z 16,9 proc. do 22,3 proc., co oznacza, że przeszło co piąty mieszkaniec Polski ma ponad 60 lat. Ze spisu wynika poza tym, że ubywa mieszkańców ściany wschodniej.

IAR

Nasze audycje

Nasze audycje

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content