Ćwiczenia Centralny Odwodu Operacyjnego „ODRA 2022”

fot. Pexels

W dniach 20 i 21 września Wrocław jest areną zmagań przeszło 300 strażaków oraz policjantów i ratowników z WOPR. Trening skupia się na działaniach, które miałyby zostać podjęte na wypadek powodzi, koordynacji między województwami i poszczególnymi służbami.

Sprawdzenie sił i środków Państwowej Straży Pożarnej oraz służb współdziałających, kadry dowódczej, łączności — to założenia manewrów.

Czy ćwiczenia organizowane są, bo stoimy obecnie w obliczu zagrożenia powodziowego?

Łączny czas trwania przedsięwzięcia to 36 godzin. Manewry organizowane są cyklicznie.

Według samych uczestników trening tego rodzaju jest niezbędny, bo w sytuacji rzeczywistego zagrożenia, nie ma czasu na rozpoczęcie nauki współdziałania. 

Jaki jest zakres scenariusza działań?

Sprawny kontakt z mediami jest jednym z elementów, które służą zapewnieniu komunikacji ze społeczeństwem i budowania bezpieczeństwa.

Nasze audycje

Nasze audycje

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content