Wrocław w gronie miast działających na rzecz zwiększania odporności

mat. prasowe

W Atenach podczas Europejskiego Forum Odporności Miejskiej (EURESFO) Wrocław został doceniony na arenie międzynarodowej za swoje zaangażowanie w działania adaptacyjne na rzecz klimatu oraz pomoc uchodźcom.


Biuro Narodów Zjednoczonych ds. Ograniczania Ryzyka Klęsk Żywiołowych (UNDRR) i jego partnerzy w ramach globalnej współpracy Making Cities Resilient 2030 (MCR2030) powitali Wrocław jako jedno ze światowych Centrów Budowania Odporności Miast (Resilience Hubs) podczas Europejskiego Forum Odporności Miejskiej w Atenach, w Grecji. Uznając tym samym wysiłki Wrocławia na rzecz zwiększania odporności w obliczu kolejnych wyzwań.

Europejskie Forum Odporności Miejskiej (EURESFO)

Forum, obchodzące w tym roku swoje 9-lecie, jest unikalną platformą wymiany, na której przedstawiciele miast, eksperci i interesariusze z instytucji lokalnych i regionalnych spotykają się, aby omówić strategie, inicjatywy i działania w zakresie adaptacji do zmian klimatu, zarządzania ryzykami i budowania odporności miast.
– Wiemy, że aby zbudować skuteczną, trwałą odporność miasta, konieczne jest połączenie efektywnego zarządzania w różnych dziedzinach z zaangażowaniem społeczności. Nauczyliśmy się tego podczas powodzi, której doświadczyliśmy w 1997 roku, i przypomniano nam o tym ponownie podczas walki z pandemią COVID-19. Teraz, wraz z przybyciem uchodźców z wojny na Ukrainie, kompleksowe podejście dla skutecznego zarządzania ryzykiem katastrofy jest jeszcze bardziej potrzebne – powiedział wiceprezydent Wrocławia Jakub Mazur przed publicznością złożoną z liderów krajowych i samorządowych z całego świata podczas Światowego Forum Miejskiego w Katowicach.

Globalny Raport Organizacji Narodów Zjednoczonych: redukcji ryzyka związanego z klęskami żywiołowymi

Szef Biura Regionalnego UNDRR dla Europy i Azji Środkowej, pan Octavian Bivol, pochwalił zaangażowanie Wrocławia za działania w kierunku zarządzania ryzykiem katastrofy, co jest kluczowym przesłaniem Globalnego Raportu Organizacji Narodów Zjednoczonych z 2022 r. w sprawie redukcji ryzyka związanego z klęskami żywiołowymi.
– Jestem zachwycony, że Wrocław – nawet w tych czasach próby – zobowiązał się do podzielenia się swoim doświadczeniem w zarządzaniu ryzykiem katastrofy z innymi samorządami w MCR2030. Nie mam wątpliwości, że przyniesie to ogromne korzyści – powiedział Octavian Bivol.
Dyrektor Zarządzający ICLEI Europe, pan Wolfgang Teubner, dołączył do pana Bivola, gratulując miastu tego wyróżnienia: – Jako członek Europejskiego Regionalnego Komitetu Wykonawczego ICLEI, miasto Wrocław jest doskonałym przykładem proaktywnego przywództwa w ramach  działań w zakresie adaptacji i odporności naszej sieci. Jestem dumny, że miasto robi krok naprzód w swoim zaangażowaniu w rozwój lokalnego programu odporności na poziomie regionalnym, wspierając miasta partnerskie w przygotowaniach do przeciwdziałania skutkom zmian klimatu – zaznaczył.


Wrocław dołącza do Barcelony, Manchesteru, Mediolanu, Helsingborga, Malmö, Matosinhos i Potenzy jako 8. europejski MCR2030 Resilience Hub. Jest 14 miastem na świecie, które otrzymało takie wyróżnienie. Jego zaangażowanie we wspieranie budowania lokalnej odporności poprzez MCR2030 wzmocni sieć miast i partnerów MCR2030, poświęconej budowaniu odporności na katastrofy.
„Bardzo cieszy nas to, że międzynarodowe gremium docenia działania Wrocławia związane zarówno z budowaniem odporności na zmiany klimatu jak i mechanizmy, które zostały uruchomione w czasie kryzysu uchodźczego po wybuchu wojny w Ukrainie. To, co w kontekście zmian klimatu zyskało szczególne uznanie, to działania adaptacyjne i rozwijanie błękitno-zielonej infrastruktury. Naszymi doświadczeniami będziemy się dzielili z innymi miastami i krajami. To ogromne wyróżnienie być ósmym hubem w Europie i czternastym na świecie” – mówi Katarzyna Szymczak-Pomianowska, Dyrektor Departamentu Zrównoważonego Rozwoju Urzędu Miejskiego Wrocławia. 

UNDRR Biuro Organizacji Narodów Zjednoczonych
UNDRR jest Biurem ONZ zajmującym się zadaniami w zakresie zmniejszania ryzyka, koordynowania działań na rzecz działań w kierunku bardziej odpornej przyszłości miast oraz promowania osiągnięć w zakresie realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju (Sustainable Development Goals). Obejmuje 55 krajów, Biuro na  Europę i Azję Centralną wspiera rozwój polityk i działań w kierunku bardziej odpornej przyszłości. Pomaga krajom w monitorowaniu i śledzeniu osiągnięć w kierunku wdrażania Porozumienia z Sendai (Sendai Framework), wspiera rozwój krajowych i lokalnych strategii zarządzania ryzykiem, buduje zaangażowanie z sektorem prywatnym i zapewnia doradztwo polityczne, szczególnie w zakresie zrównoważonego finansowania i bezpieczeństwa klimatycznego. 

Projekt Making Cities Resilient 2030 (MCR2030)

MCR2030 to prowadzona przez ONZ globalna współpraca partnerów zaangażowanych we wspieranie samorządów lokalnych w celu wzmocnienia ich odporności na katastrofy. MCR2030 zmobilizowało ponad 1300 samorządów lokalnych reprezentujących populację ponad 380 milionów ludzi w ramach tego projektu. W ramach tej wyjątkowej, wielostronnej inicjatywy, która poprawia lokalną odporność poprzez zwiększenie bezpieczeństwa miast, zapobieganie ryzyku oraz promowanie innowacji i inwestycji MCR2030 zaprasza miasta, samorządy lokalne, jak również wszelkie inne strony, które chcą pomóc gminom w rozwoju poprzez rzecznictwo, dzielenie się wiedzą i sieci kontaktów między miastami.

mat. prasowe

Nasze audycje

Nasze audycje

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content