Inauguracja projektu „Ocalone Dziedzictwa. Regionalne Izby Pamięci Ziem Zachodnich i Północnych”

fot. Radio Rodzina

W Kątach Wrocławskich zainaugurowana została nowa inicjatywa mająca na celu budowę sieci Izb Pamięci. Punkty te mają przybliżać i podkreślać unikalny charakter danego regionu, umożliwiać popularyzację lokalnych miejsc i eksponatów przybliżających dziedzictwo i historię oraz budować tożsamość Ziem Odzyskanych.

W ramach „Ocalonego Dziedzictwa” zaproszono aż 60 podmiotów prowadzących Izby Pamięci, zaplanowano budowę 10 wystaw oraz cykle szkoleniowe. Jakie były początki projektu?

Intuicyjnie można domyślać się, czym są wspomniane Izby. Zapytaliśmy, jak możemy scharakteryzować te miejsca.

W jaki sposób realizowana jest współpraca podmiotów w ramach zainaugurowanego projektu?

Wsparcie poszczególnych uczestników przebiega wielopoziomowo. Czym te poziomy różnią się między sobą?

Co istotne, większość eksponatów i obiektów historycznych, możemy dotknąć, sprawdzić ich wagę i nie tylko. Powoduje to pewnego rodzaju namacalność poznawanej historii.

Na samym tylko Dolnym Śląsku znajdziemy około 100 placówek, w których możemy zapoznać się z dziedzictwem naszego regionu.

Podjęcie współpracy i zgłoszenie swojego miejsca, w którym zostały zebrane lokalne eksponaty i nie tylko, nie jest skomplikowane.

Inicjatywa wspierana jest przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W powstaniu Izby Pamięci w Kątach Wrocławskich dużą rolę odegrali miłośnicy lokalnej historii. Jaka jest historia Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Kąckiej i co jest charakterystyczne dla tych ziem?

Regionalną Izbę Pamięci w Kątach Wrocławskich znajdziemy pod adresem Rynek 2 we wspomnianym mieście.

Nasze audycje

Nasze audycje

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content