XXII edycja Programu Stypendialnego „zDolny Śląsk”

fot. Pexels

Znoszenie barier w dostępie do oświaty i wsparcie młodzieży, to główne założenia „zDolnego Śląska”. Chętni mogą już składać dokumenty.

O tym, kto jest adresatem inicjatywy, jakie są jej założenia i nie tylko, mówi Monika Śliwińska-Długosz, pełnomocnik zarządu Fundacji Edukacji Międzynarodowej.

Jakie są kategorie, w ramach których można starać się o stypendium?

Wnioski przyjmowane są jedynie listownie. Samo wypełnienie wniosku wymaga uzyskania opinii jednej z kilku osób, tj. dyrektora szkoły, wychowawcy klasy lub opiekuna z zajęć, na które dziecko uczęszcza (klubu sportowego, kółka zainteresowań).

Co roku wybierane jest kilkadziesiąt osób, które otrzymają dofinansowanie.

Wnioski można składać do 4 października 2022 roku.

Ważna jest data stempla pocztowego na przesyłce zawierającej zgłoszenie.

Nasze audycje

Nasze audycje

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content