KGHM Polska Miedź SA i SN Nuclearelectrica SA podpisały memorandum o współpracy przy rozwoju SMR

fot. Radio Rodzina

KGHM Polska Miedź SA i SN Nuclearelectrica SA ogłosiły podpisanie niewiążącego memorandum o współpracy (MOU) w sprawie rozwoju projektów małych reaktorów modułowych (SMR) podczas Forum Ekonomicznego w Karpaczu w dniu 6 września.

Współpraca pomiędzy KGHM Polska Miedź SA, a SN Nuclearelectrica SA w ramach Memorandum ma na celu wymianę doświadczeń oraz wiedzy know-how, trwającą 36 miesięcy, obejmującą zakres techniczny, ekonomiczny, prawny, finansowy oraz organizacyjny, niezbędny dla rozwoju projektów małych reaktorów modułowych, które mają zostać opracowane przez Rumunię i Polskę.

– Dla KGHM energia jądrowa to niezależność energetyczna i niższe koszty. Inwestycja w SMR jest priorytetem, pozwoli nam również utrzymać konkurencyjną przewagę biznesową w skali globalnej. Wprowadzenie innowacyjnej technologii energetyki jądrowej, opartej na małych modułach, to przełom w polskiej gospodarce. Współpraca z doświadczonym partnerem z Rumunii to istotne wsparcie tego przedsięwzięcia – powiedział Marcin Chludziński, Prezes Zarządu KGHM Polska Miedź SA.

– Międzynarodowe zainteresowanie rozwojem małych reaktorów modułowych jest wprost proporcjonalne do zainteresowania państw zapewnieniem bezpieczeństwa energetycznego i osiągnięcia celów dekarbonizacji, biorąc pod uwagę innowacyjne cechy tej technologii: modułwość i elastyczność, mające bezpośredni wpływ na niższe koszty i krótszy czas opracowania projektu. Rumunia, z ponad 25-letnim doświadczeniem w bezpiecznej eksploatacji własnej elektrowni jądrowej, jest pierwszym krajem europejskim, który zainicjował rozwój projektu NuScale SMR, jedynej technologii SMR certyfikowanej na poziomie międzynarodowym. Cieszymy się, że możemy współpracować i dzielić się naszymi doświadczeniami i konkluzjami oraz wspierać KGHM w pierwszych krokach we wdrażaniu bezpiecznej, czystej i innowacyjnej technologii – mówił Cosmin Ghita, Dyrektor Generalny, SN Nuclearelectrica SA.

Memorandum pomiędzy obiema stronami obejmuje kompleksowe podejście do wszelkich działań związanych z rozwojem projektu SMR, od wyboru lokalizacji po wygaszenie elektrowni, w celu opracowania solidnych, bezpiecznych i opłacalnych projektów SMR w Rumunii i Polsce.

Jako dwa pierwsze kraje, które połączyły dążenie do niezależności energetycznej z jedną z najbardziej zaawansowanych technologii energetyki jądrowej – innowacyjnej technologii małych reaktorów modułowych NuScale – Rumunia i Polska wzmocnią swoje bezpieczeństwo energetyczne dzięki bezpiecznemu, stabilnemu, przystępnemu cenowo źródłu czystej energii, osiągając jednocześnie swoje cele w zakresie dekarbonizacji.

Projekt, który Rumunia zrealizuje we współpracy z NuScale, będzie składał się z 6 modułów, każdy o mocy zainstalowanej 77 MWe, łącznie 462 MWe i wygeneruje 193 stałych miejsc pracy w zakładzie, 1500 miejsc pracy w budownictwie, 2 300 miejsc pracy w sektorze produkcji i pozwoli Rumunii uniknąć uwalniania do atmosfery 4 milionów ton CO2 rocznie.

KGHM wspólnie z firmą NuScale zamierza wdrożyć technologię SMR w Polsce w tej dekadzie. Pierwsza elektrownia zapewni czystą energię zakładom produkcyjnym miedziowej Spółki. W tym zakresie KGHM złożył już wniosek do Państwowej Agencji Atomistyki o ocenę technologii i przygotowania studium lokalizacyjnego. W tym celu trwają prace nad utworzeniem w Polsce Symulatora Sterowni SMR (Centrum Edukacji – Centrum E2) do szkolenia operatorów i specjalistów jądrowych.

SN Nuclearelectrica SA

Spółka Krajowa „Nuclearelectrica” SA jest państwową spółką produkującą energię elektryczną, ciepło i paliwo jądrowe, działającą pod zwierzchnictwem Ministerstwa Energii, w której państwo posiada 82,49% udziałów, pozostali akcjonariusze 17,50%, po dopuszczeniu spółki do obrotu na giełdzie w 2013 roku.

Oddział CNE Cernavoda obsługuje bloki 1 i 2 elektrowni jądrowej w Cernavoda, a oddział FCN Pitesti jest elektrownią jądrową.

www.nuclearelectrica.ro

KGHM Polska Miedź SA

KGHM zajmuje się wydobyciem i przeróbką cennych surowców naturalnych z największymi europejskimi złożami rud miedzi zlokalizowanymi w południowo-zachodniej części Polski w samym sercu jej zagłebia. Dzięki ogromnemu doświadczeniu, otwartości i ciągłemu podnoszeniu kompetencji Spółka zbudowała unikalną kulturę pracy zespołowej, plasując się na wysokim miejscu na arenie międzynarodowej.

Oparte na wiedzy doświadczenie w technologiach i procesach w połączeniu z kompetencjami pracowników stanowią najcenniejszy zasób KGHM i stanowią fundament wartości firmy. Wszystko to przyczynia się do rozwoju Spółki jako korporacji przyjaznej środowisku, wrażliwej społecznie i wspierającej inkluzję.

Doświadczenie oparte na wiedzy jest również kluczowe w odkrywaniu nowych zrównoważonych metod wydobywania i przetwarzania zasobów naturalnych.

www.kghm.com

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content